داوران

 

مسئولیت داوران

 

نشریه مطالعات هنر اسلامی برای داوری مقالات از داوران متخصص در حیطه پژوهشی مقالات ارسالی بهره می گیرد. جهت دسترسی به مسئولیت های داوران به این لینک مراجعه فرمایید:

 

جهت ارتقاء سطح داوری لطفا به نکات زیر توجه شود:

 

1. داوری مقالات به صورت نقادانه ولی مفید صورت می گیرد و تهیه توضیحات دقیق در مورد مقاله ارسالی به نویسندگان در ارتقاء کیفیت مقاله کمک می کند.

 

2. در صورت لزوم، نسخه های متعددی از مقاله را مورد ارزیابی قرار دهید.

 

3. کلیه اطلاعات مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده ارائه دهید.

 

4. در مورد مناسب بودن مقاله ارسالی برای چاپ در نشریه، پیشنهاداتی را برای سردبیر ارسال کنید.

 

5. از داوران خواسته می شود که در صورت مواجه شدن با هرگونه تعارض احتمالی در نویسندگان یا محتوای مقاله، به سردبیر اطلاع دهند.

 

6. سوء رفتار پژوهش احتمالی را گزارش دهید.

 

7. در صورتی که به هر دلیلی نتوانند مقاله را داوری کنند، داوران جایگزینی را پیشنهاد دهند.

 

8. با مقاله به عنوان یک سند محرمانه برخورد شود.

 

9. هیچ گونه استفاده ایی از محتوای مقاله صورت نگیرد.

 

10. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، در صورت شناخت احتمالی از آن ها.

 

11. عدم احراز هویت خود به نویسندگان.

 

12. عدم ارسال مقاله تایید شده به داور دیگر.

 

13. اطمینان از کیفیت و اصالت مقاله.

 

14. اگر داور متوجه شود که مقاله ارسالی در نشریه دیگر در دست بررسی می باشد، باید به سردبیر اطلاع دهد.

 

15. نتایج داوری مقالات فارسی فقط به زبان فارسی نگارش شود.

 

16.  برای مقاله داوری شده، گزارشی جهت چاپ مقاله نوشته شود.

 

 

 

هنگام داوری یک مقاله، چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

 

1. نوآوری

 

2. اصالت

 

3. داشتن اعتبار علمی

 

4. داشتن سهمی ارزشمند در علم

 

5. افزودن ابعادی جدید به حوزه مطالعاتی موجود

 

6. جنبه های اخلاقی

 

7. بررسی ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با راهنمای نویسندگان

 

8. ارائه منابع برای اثبات محتوای مقاله

 

9. دستور زبان، علائم نگارشی و املاء

 

10. سوء رفتار علمی.

 

 

 

لیست اسامی داوران نشریه:

 

 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رشته تخصصی

مرتبه علمی

سمت یا وابستگی سازمانی

1

احسان آرمان

ehsan-arman[@]gmail.com

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی،دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2

میترا آزاد

m_azad[@]sbu.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3

یعقوب آژند

yazhand[@]ut.ac.ir

هنرهای تجسمی

استاد

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر،دانشگاه تهران، تهران، ایران

4

سیروس آقاخانی

cyras-aghakhani[@]yahoo.com

نقاشی

مربی

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5

فرهاد آل علی

farhadale[@]yahoo.co

عکاسی

مربی

گروه عکاسی، دانشکده هنر،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

6

سید محمدحسین آیت اللهی

hayatollahi[@]yazd.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه یزد، یزد

7

آقای حسین ابراهیمی ناغانی

hossein.ebrahiminaghani[@]gmail.com

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، شهرکرد، ایران

8

سید محمد خلیل اثنی عشری

r_esnaashari[@]yahoo.com

هنرهای تجسمی

مربی

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

9

سید ابوتراب احمدپناه

ahmadp_a[@]modares.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10

عباس احمدوند

a_ahmadvand[@]sbu.ac.ir

تاریخ تمدن اسلامی

دانشیار

گروه تاریخ تمدن اسلامی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

11

بهرام احمدی

bahmadi[@]yazd.ac.ir

نقاشی

استادیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

12

احمد اخلاصی

ekhlassi[@]iust.ac.ir

معماری

استادیار

دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

13

مهدی اختر کاروان

m-kavan[@]kashanu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

14

مریم ارمغان

maryam.armaghan[@]gmail.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

15

سید غلامرضا اسلامی

gheslami[@]ut.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

16

شهریاراسدی

asadis[@]shirazu.ac.ir

گرافیک

مربی

گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

17

لادن اسدی

ladan-architect[@]yahoo.com

معماری

استادیار

دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

18

محمدعلی اشرف گنجویی

m_aganjouei[@]uk.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

19

مرتضی افشاری

afshari[@]shahed.ac.ir

هنر اسلامی

استادیار

گروه هنر اسلامی،

دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

20

سید حسین افضلی

afzali[@]shirazu.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

21

عفت السادات افضل طوسی

afzal.tousi[@]alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

22

فاطمه اکبری

f.akbari[@]tabriziau.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه هنرهای اسلامی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

23

رضا اکبریان

akbarian[@]modares.ac.ir

فلسفه و کلام اسلامی

استاد

گروه فلسفه و حکمت، دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

24

احمد اکبری

akbari[@]kashanu.ac.ir

فرش

استاد

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

25

عباس اکبری

akbari-a[@]kashanu.ac.ir

صنایع دستی

دانشیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

26

فریبا البرزی

faalborzi[@]yahoo.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزا اسلامی قزوین، قزوین، ایران

27

سید نظام الدین امامی فر

n_emamifar[@]yahoo.com

ارتباط تصویری

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

28

مهدی امرایی

asare[@]yahoo.com

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

29

علی اکبر امینی

aamini[@]kashanu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

30

عباس امتعلی

ommatalia[@]iust.ac.ir

معماری

کارشناس آموزشی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

31

محمد ایرانمنش

mhmd14[@]uk.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

32

عباس علی ایزدی

aizadi[@]ut.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

33

نادیه ایمانی

imani[@]art.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

34

فرزین ایزدپناه

fizadpanah[@]uk.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران

35

جلیل اولیا

jolia[@]iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران

36

ناصر برک پور

barakpoo[@]art.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

37

حسن بلخاری

hasan.bolkhari[@]ut.ac.ir

 

هنر و معماری

دانشیار

گروه هنر و معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

38

اسماعیل بنی اردلان

bani.ardalan[@]art.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات هنر، تهران، ایران

39

جمشید بهبود

behbood[@]shirazu.ac.ir

معماری

مربی

گروه هنر و معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

40

مصطفی بهزادفر

behzadfar[@]iust.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

41

علی بیات

abayat[@]ut.ac.ir

زبان و ادبیات اردو

دانشیار

گروه سایر زبان های خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاهتهران، تهران، ایران

42

پروین پرتویی

p.partovi[@]art.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

43

جواد پویان

tara-pouyan[@]yahoo.com

ارتباط تصویری

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

44

احمد پوراحمد

apoura[@]ut.ac.ir

جغرافیا و برنامهریزی شهری

استاد

گروه جغرافیای انسانی ( شهری)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

45

حسن علی پورمند

hapourmand[@]modares.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

46

محمدتقی پیربابایی

pirbabaei[@]tabriziau.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه هنر تبریز، تبریز، ایران

47

ربابه خاتون پیله فروش

khatoon[@]kashanu.ac.ir

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

48

محسن جاوری

javeri[@]kashanu.ac.ir

باستان شناسی

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

49

رافائل جهانس

rahael_johannes[@]iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

50

حمیده چوبک

h_choubak[@]yahoo.com

باستان شناسی

استادیار

پژوهشکده باستان شناسی تهران، تهران، ایران

51

عبدالرضا چارئی

chareie[@]shahed.ac.ir

ارتباط تصویری

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

52

عبدالرسول چمانی

chamani-rasul[@]gmail.com

هنرهای تجسمی

استادیار

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

53

امیر حسین چیت سازیان

chitsazian[@]kashanu.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

54

غلامعلی حاتم

qol.hatam[@]iauctb.ac.ir

باستان شناسی

استاد

گروه هنرهای کاربردی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

55

محمد رضا حاتمیان

hatamian[@]kashanu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

56

ساناز حائری

haeri[@]shirazu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری،دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

57

محمودحاجی نصیری

a-hajinasirill[@]yahoo.com

فرش

مربی

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

58

محمدرضا حافظی

mr-hafezi[@]sbu.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

59

سیدباقر حسینی

hosseini[@]iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

60

منصور حسامی کرمانی

m.hessami[@]alzahra.ac.ir

نقاشی

دانشیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

61

سیدهاشم حسینی

h.hoseini[@]neyshabur.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

62

سید بهشید حسینی

behshid_hossini[@]art.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

63

مرتضی حیدری

mheidari[@]modares.ac.ir

نقاشی

استاد

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

86

لیلا زمانی آقایی

lailzamaniaghaiee[@]yahoo.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

87

مهدی سام

msam[@]uk.ac.ir

مهندسی معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

88

ساسان سامانیان

samanian-sa[@]shirazu.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

89

ناصر ساداتی

n_sadati[@]semnan.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

90

محسن سرتیپی پور

m-sartipi[@]sbu.ac.ir

معماری

استاد

گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

91

کاوه سمیعی

kaveh-samiei[@]yahoo.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

92

غلامرضا سماوی

rezasamavi[@]gmail.com

نقاشی

مربی

گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

93

مهین سهرابی نصیرابادی

ma.sohrabi[@]alzahra.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

94

سید علی اکبر سیدی

seyyedi[@]shirazu.ac.ir

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

95

سارا شادرخ

radical-desikger[@]yahoo.com

گرافیک

مربی

گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

96

پریسا شادفروینی

shad[@]alzahra.ac.ir

فلسفه و علوم هنر

دانشیار

مدیر پژوهشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

97

نیکو شجاع نوری

n.shojanoori[@]alzahra.ac.ir

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

98

سید علیرضا شجاعی

alirezashojaei[@]gmail.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

99

احسان شریفی

e_sh_sh[@]yahoo.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

100

حمیدرضا شریف

hsharif[@]shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

101

شهریار شکر پور

sh.shokrpour[@]tabriziau.ac.ir

هنرهای اسلامی

استادیار

گروه هنرهای اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

102

جواد شکاری نیری

shekari[@]arc.ikiu.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه مرمت و احیای آثار تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

103

اسماعیل شیعه

es_shieh[@]iust.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

104

حسن صادقی نائینی

naeini[@]iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

105

غلامرضاصالح علوی

saiehalavi[@]kashanu.ac.ir

فرش

مربی

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

106

سید محمد خسروصحاف

khosro-sahaf[@]mshdiau.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

107

هادی صفا منصوری

hsafamansoori[@]yahoo.com

مرمت

مربی

گروه مرمت و احیای آثار تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

108

فریده طالب پور

talebpour[@]alzahra.ac.ir

نساجی

دانشیار

گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

109

محسن طبسی

mohsentabasi[@]mshdiau.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه مرمت و احیای آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

110

مصطفی عباس­زادگان

abbaszadegan[@]iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

111

مریم اختیاری

maryam_ekhtiari[@]yahoo.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

112

هما ایرانی بهبهانی

hirani[@]ut.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، پردیس دانشکده های فنی،دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

113

فرشید ایروانی قدیم

iravanline[@]aui.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

114

احمد اصغریان جدی

a-jeddi[@]sbu.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

115

لادن اعتضادی

l_etezadi[@]sbu.ac.ir

معماری

استاد( بازنشسته)

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

116

محمد اعظم زاده

a.azamzadeh[@]yahoo.com

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

117

مجتبی اللهیاری

moj.alahyari[@]iauctb.ac.ir

هنرهای تجسمی

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

118

حمیدرضا آویشی

hamidrezaavishiart[@]yahoo.com

نقاشی

مربی

گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

119

حسین بارانی

barani[@]birjand.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

120

عبدالحمید بحرپیما

bahrpeyma[@]arts.usb.ac.ir

عمران

استادیار

گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

121

کاوه بذرافکن

kav.bazrafkan[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

122

محمدرضا برزگر

bazregar[@]shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

123

فاطمه برمکی

f_barmaki[@]uma.ac.ir

آموزش هنر

مربی

گروه آموزشی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

124

آزیتا بلالی اسکویی

a.oskoyi[@]tabriziau.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

125

علیرضا بندرآباد

bandarabad[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

126

رضا بهبهانی

rez.behbahani[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

127

آرمین بهرامیان

a.bahramian[@]aui.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

128

ستاره بهشتی

sbeheshti[@]ut.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

129

مهرداد پاکباز

pakbaz[@]ut.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه آموزشی موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

130

زهرا پاکزاد

z.pakzad[@]alzahra.ac.ir

نقاشی

استادیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

131

محمدمهدی پوستین دوز

m.poustindooz[@]aui.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

132

شوکا خوشبخت بهرمانی

shooka.khoshbakht[@]gmail.com

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

133

مزین دهباشی شریف

moz.dehbashi_sharif[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

134

حسن ذوالفقارزاده

zolfagharzadeh_h[@]ikiu.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

135

حسن ریاحی

has.riahi[@]iauctb.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

136

زهرا رهبرنیا

z.rahbarnia[@]alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

137

فریندخت زاهدی

zahedi[@]ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

دانشیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

138

مهدی زندیه

mahdi_zandieh[@]yahoo.com

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

139

حسین سرحدی دادیان

hsarhaddi[@]uoz.ac.ir

باستان شناسی

دانشیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

140

محمد سریر

moh.sarir[@]iauctb.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

141

مجید سرسنگی

msarsangi[@]ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

دانشیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

142

هادی سروری

sarvari_hadi[@]mshdiau.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

143

علی سلطانی

soltani[@]shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

144

مهناز شایسته‌فر

shayesteh[@]modares.ac.ir

هنرهای اسلامی

دانشیار

گروه هنرهای اسلامی(نگارگری)، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

145

مهسا شعله

msholeh[@]ut.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

146

فرنوش شمیلی

f.shamili[@]tabriziau.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

147

آتوسا مدیری

ato.modiri[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

148

زینب صابر

z.saber[@]aui.ac.ir

نگارگری

استادیار

گروه کتابت و نگارگری، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

149

سید عطاء الله طاهایی

ata.tahaei[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

150

اسماعیل طلایی

esm.talaei[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

151

غلامرضا طلیسچی

talischi[@]basu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

152

مجید طهرانی

mtehrani[@]sku.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه فرش، دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

153

محمدرضا عراقچیان

araqchian[@]basu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

154

شادی عزیزی

sha.azizi[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

155

محمود عزیزی سولدوز

azizisoldouz[@]ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

استاد

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

156

سعید علیتاجر

alitajer[@]basu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

157

پریسا علی محمدی

par.alimohammadi[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

158

فریبا غروی منجیلی

gharavifariba[@]yahoo.com

هنر

استادیار

گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

159

ساسان فاطمی

sfatemi[@]ut.ac.ir

موسیقی

استاد

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

160

سید محمد فدوی

fadavi[@]ut.ac.ir

ارتباطات تصویری

استاد

گروه ارتباطات تصویری و عکاسی، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

161

فریناز فربود

f.farbod[@]alzahra.ac.ir

طراحی پارچه و لباس

استادیار

گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

162

فرشاد فرشته حکمت

f.hekmat[@]ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

دانشیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

163

شاهین فرهت

shahin.farhat[@]ut.ac.ir

موسیقی

استاد

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

164

حمید فرهمند بروجنی

h.farahmand[@]aui.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه آثار و اشیا فرهنگی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

165

محمود فیض آبادی

feizabadi[@]um.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

166

محمد منصور فلامکی

moh.falamaki[@]iauctb.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

167

وحید قبادیان

vah.qobadiyan[@]iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

168

مینو قره بگلو

m.gharehbaglou[@]tabriziau.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

169

فاطمه کاتب

f.kateb[@]alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

170

حامد کامل نیا

kamelnia[@]um.ac.ir

معماری