تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه معارف اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.22034/ias.2022.314562.1794

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical and artistic developments of Bam city in the Pahlavi period (with emphasis on Ahvieh school and Soroush Zabolstani house)

نویسندگان [English]

  • Abbas Kamaladini 1
  • Shahrzad Sasanpour 2
  • Manijeh Sadri 1
  • Masomeh Garadagi 1
1 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Department of Islamic Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical
  • physical developments
  • Bam City
  • modernity
  • Reza Shah Pahlavi