اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 415
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 88

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 164
تعداد مشاهده مقاله 25102
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29667
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 228 روز
درصد پذیرش 38 %