اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 502
تعداد پذیرش 222
تعداد عدم پذیرش 105

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 187
تعداد مشاهده مقاله 37828
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49843
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 216 روز
درصد پذیرش 44 %