اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 718
تعداد پذیرش 326
تعداد عدم پذیرش 283

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 260
تعداد مشاهده مقاله 77395
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 104614
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75060 روز
درصد پذیرش 45 %