اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 579
تعداد پذیرش 267
تعداد عدم پذیرش 149

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 54229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73814
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 39 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9135 روز
درصد پذیرش 46 %