اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 306
تعداد پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش 80

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 142
تعداد مشاهده مقاله 17759
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19646
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 198 روز
درصد پذیرش 38 %