کلیدواژه‌ها = سیمای هنری معشوق
تعداد مقالات: 1
1. سیمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ایرانی

دوره 16، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 389-410

10.22034/ias.2019.207605.1073

حسین خلفی؛ جلیل نظری؛ مهدی فاموری