وقایع آزمونهای الهی در قران و عهدین و انعکاس آن در مصور سازی متون دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترعلوم قرآن و حدیث، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.22034/ias.2021.259102.1454

چکیده

هر مذهبی دارای نظام معنای خاص خویش است که براساس آن نظام به داوری اخلاقی می­پردازد و باید و نبایدهای فردی و اجتماعی را تقویت می­کند. سنت ابتلا  از سنن قطعی و حتمی خداوند است که ذات و جوهره‌ی انسان‌ها را به تکاپو می‌کشاند و او را از حضیض خاک به اوج افلاک می‌رساند.  قوه و استعداد درونی انسان را به فعلیت می‌رساند؛ از این‌رو زمینه‌ساز ظهور افعال و نیات درونی بندگان است؛ این سنت عام و همگانی مختص قشر خاصی نیست، بلکه در همه افراد بشر جریان دارد اما شکل و ابزار آن متفاوت است. از آن‌جایی که سنت امتحان به پیروان دین خاصی اختصاص ندارد. مسئله­ای که اینجا طرح می­گردد چگونگی سنت ابتلا در قرآن و عهدین قوم بنی اسرائیل است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­های کتابخانه­­ای انجام شده است و  به شیوه تطبیقی به بررسی این سنت در قوم بنی‌اسرائیل در قرآن و عهدین پرداخته و مستندات مربوط به فلسفه آزمایش، ابزار از جمله با نهر آب، با ممنوع کردن صید در روز سبّت، با کشتن پسران و اسیر کردن زنان با مال و فرزند و ... با تحلیل و توصیف بیان کرده است. یافته­های پژوهش حاکی از این است که سنت بتلا در قرآن به عنوان کتاب آسمانی دین اسلام و در عهدین قوم بی اسرائیل وجود دارد.
اهداف پژوهش:
1.بررسی سنت ابتلا در قوم بنی‌اسرائیل در قرآن و عهدین بی اسرائیل.
2.بررسی سنت در مستندات مربوط به فلسفه آزمایش.
سوالات پژوهش:
1.سنت در قوم بنی‌اسرائیل در قرآن مربوط به فلسفه آزمایش چه مواردی را ذکر کرده است؟
2.سنت در قوم بنی‌اسرائیل در مستندات مربوط به فلسفه آزمایش چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The events of the divine tests in the Qur'an and the Testaments and its reflection in the illustration of religious texts

نویسندگان [English]

  • Eslam Salari 1
  • Saeed Abbasinia 2
  • Hadi Rzaghi Harikadei 3
1 Student of Quranic Sciences and Hadith, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Islamic Azad University, Abadan Branch
3 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran