مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی‌

2 دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 عضو هیئت‌علمی گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران

4 دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

5 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه اصفهان.

10.22034/ias.2019.101012

چکیده

یکی از مباحث ارزنده­ای که در فلسفه­ کانت به آن پرداخته شده، امر «والا در نقد قوه حکم» است. به زعم کانت والا بر تصورات نامحدود و نامتناهی چون زمان، مرگ، فضا و عالم روحانی اشاره دارد، والا اشاره بر عظمتی داردکه برتر از هر مقایسه­ای و ماورای هر قیاسی است. این عظمت شگفت­انگیز می­تواند قابل اطلاق بر عملی اخلاقی، عظمت اندیشه­ای ناب و یا اشاره بر عظمت اعیان طبیعی مانند طوفانی سهمگین یا اقیانوسی بی­کران و حتی عظمت اثری هنری باشد. پژوهش مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی با استدلال استقرایی بوده و شیوه جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهترین نمونه امروالا را می­توان هنر مذهبی کلیسا دانست که والایی را به بهترین شکل به ظهور می­رساند و نقاشی دوره گوتیک در مقایسه با نقاشی دوران بیزانس، نمونه­ای از این هنر است که جایگاه ذهنی امر والای کانت به وضوح در آن دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Relationship of Kant's Theory of the Sublime with Paintings Related to the Images of Mary and Christ in the Byzantine and Gothic Periods

نویسندگان [English]

  • Peyman Alizadeh Oskuie 1
  • Ismaeel Bani Ardalan 2
  • Kamran Afshar Mohajer 3
  • Mohammad Reza Sharif Zadeh 4
  • Mohammad javad Safian 5
1
2
3 ...........
4
5 Associate Professor at at the University of Isfahan. iran
چکیده [English]

The sublime is at the heart of Kant's aesthetic philosophy. According to Kant it refers to infinite and infinite conceptions such as time, death, space, and the spiritual world; it refers to greatness that is superior to any comparison and beyond any deduction. This marvelous greatness can be attributed to moral action, the grandeur of pure thought, or the greatness of natural lords, such as the enormous storm or ocean of infinity, and even the greatness of a work of art. The research is based on a descriptive-analytical method with inductive reasoning and data is collected via library research. The results of the study demonstrate that the theory of the sublime is best presented in the religious church art; moreover, the paintings of the Gothic period compared to the Byzantine period is a representative of this art that undoubtedly remarks Kant's theory of the sublime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sublime theory
  • Kant
  • Gothic painting
  • Byzantine painting
  • religious art
-         پاکباز، رویین (1394)، دایره المعارف هنر، جلد 2و3، تهران: فرهنگ معاصر.
-         جنسن ،(1388)، تاریخ هنرجنسن، ترجمه‌ی فرزان سجودی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
-         صادقی پور، محمد صادق (1391)، «تحلیلی بر امر والای کانت بر اساس آرای پل کراودر»، مجله زیبا شناخت، شماره 25، 88-59.
-         کانت، ایمانوئل (1392)، نقد قوه حکم، ترجمه­ی عبد الکریم رشیدیان ، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
-         گشایش، فرهاد (1379)، تاریخ هنر ایران و جهان، تهران : عفاف.
-         مارکس، ولفگانگ (1378)، سخنرانی پروفسور ولفگانگ در موزه هنرهای معاصر تهران: ترجمه همزمان.
منابع لاتین
Allison, Henry (2002) ,Modern European Philosophy. Kants Theory of Taste, A Reading of the critique of Aesthetic judgement: Cambridge.
Burke,Edmund (1999), A Philosophical Enquiry Into the Origin of the Sublime and Beautiful, London Oxford University Press.
Duligiorgi, Kateina (2018), How to feel a judgment, cambridgeuniversity prees, New york, p 166-183. https:// doi.org/10.1017/9781316823453.010.
Gogdon, Graham (2006) ,can there be Public Architecture?, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 64:2.
Shinkle ,Eugénie( 2013) , ‘Video Games and the Technological Sublime’, in Nigel Llewellyn and Christine Riding (eds.),The Art of the Sublime, Tate Research Publication, https://www.tate.org.uk/art/researchpublications.
 Ware, Natalie (2018), "The History of British Art and the Burkean Sublime". Young Historians Conference. 17. https://pdxscholar.library.pdx.edu/younghistorians/2018/oralpres/17.
پی­نوشت
[1] Immanuel Kant
2  Sublime
3 Longinus
4 Einbildung
5 Edmond Burke
6Lyotard
7 Derrida
8 Adorno
9 Eugénie Shinkle
10 Paul Croyder
11Giotto
12Duccio
13 Alberti
14 Reims
15 Giovanni Pisano
16 Claus Slobeter