ایندکس شدن مجله در پایگاه J-Gate

ایندکس شدن مجله در پایگاه   J-Gate

از این پس، مقالات نشریه مطالعات هنر اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی J-Gate نمایه سازی خواهد شد. بر اساس قرارداد منعقد شده با پایگاه J-Gate، مقالات منتشر شده در نشریه مطالعات هنر اسلامی برای ثبت در پایگاه ارسال می شود.

 

j gate 1

 

j gate 2