فرایند پذیرش مقالات

" سلب مسئولیت "
اسامی و مشخصات تمام اعضای هیئت تحریریه و همکاران نشریه، در صفحه هیئت تحریریه درج شده است. سایر افرادی که خود را منصوب به نشریه و یا هیئت تحریره آن اعلام کرده اند، مورد تایید این نشریه نمی باشند. ضمنا این نشریه با هیچ شخص، شرکت یا سازمان ثالثی جهت انتشار مقاله تفاهم نامه ای نداشته و تنها مسیر ارسال مقاله به این نشریه، از طریق همین سامانه میباشد. 

 

با توجه به قوانین اداره نظارت و ارزیابی مجلات علمی وزارت علوم، تمام مقالاتی که به هر نحوی از مراحل بررسی و انتشار، چه از طرف نویسندگان و داوران و چه از طرف سردبیر و دبیران علمی این نشریه خارج شود (باز پس گیری مقاله توسط نویسنده، رد شدن مقاله توسط داوران، خارج شدن از روند بررسی در بررسی اولیه، عدم رعایت قوانین چاپ، نشر و کپی رایت و ...) به هیچ وجه قابلیت بازگشت به مسیر نمودار زیر را نداشته و در صورت نیاز، تنها با ثبت دوباره مقاله و دریافت کد مقاله جدید و متفاوت از مقاله قبلی، امکان بررسی مقاله، مجددا فراهم میشود. لذا درخواست بازگشت مقاله های رد شده به روند بررسی دوباره را نفرمایید. 

نمودار

 

* به طور متوسط، زمان بررسی اولیه مقالات، پس از ثبت مقاله توسط نویسنده در سایت، حداکثر 10 روز میباشد. *

 

نحوه داوری در نشریه مطالعات هنر اسلامی

 

داوری همتا (Peer review)

همه مقالات پژوهشی، و بسیاری از مقاله های دیگر، که توسط نشریات موسسه مطالعات هنر اسلامی منتشر می شوند تحت یک فرایند داوری همتا بصورت کامل قرار میگیرند. این بررسی معمولا شامل بررسی توسط دو داور همتاست. هر کدام از ژورنال ها ممکن است در فرآیندهای داوری همتا متفاوت عمل کنند. برای ملاحظه سیاست داوری همتا در مورد هر یک از ژورنال ها، لطفا به وب سایت نشریه مراجعه کنید.

سیاست داوری همتا

تمام مقالات ارسالی به نشریات منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی توسط سردبیر مورد ارزیابی قرار میگیرند و ایشان تصمیم میگیرند که آیا مقاله برای داوری همتا مناسب است یا خیر. در صورتی که سردبیر جزو نویسندگان باشد، یا هرگونه تضاد منافع در قبال هر مقاله ارسالی داشته باشد،  مورد نظر در لیست نویسندگان باشد و یا هر گونه منافع متقابل دیگری در مورد مقاله ارسالی خاصی داشته باشد، یکی دیگر از اعضای هیئت تحریریه برای پذیرش مسئولیت نظارت بر داوری همتا اختصاص می یابد. مقالات ارسالی که مناسب تشخیص داده می شوند توسط کارشناسان مستقل  برای داوری همتا ارسال می شوند. سردبیران بر اساس گزارش داوران تصمیم اتخاذ خواهند نمود و این گزارش ها همراه با تصمیم سردبیر درباره مقاله به نویسندگان ارسال خواهد شد. نویسندگان باید توجه داشته باشد که حتی در کنار یک گزارش مثبت، نگرانی های مطرح شده  توسط داوران دیگر ممکن است اساسا مقاله را تضعیف کند و در نتیجه باعث رد شدن مقاله گردد.

تمامی ژورنال های منتشر شده توسط موسسه مطالعات هنر اسلامی از یک رویه دو سو کور برای داوری استفاده میکنند. هم نویسندگان و هم داوران ناشناس باقی می مانند.

داوران همتا

نویسندگان در صورت تمایل میتوانند داوران بالقوه ای را پیشنهاد دهند؛ با این حال، تصمیم گیری در این مورد در اختیار سردبیر است. نویسندگان نباید همکاران اخیر و یا همکارانی که در موسسه یکسان کار می کنند را معرفی کنند. نویسندگانی که مایل به معرفی داور هستند می توانند در نامه همراه به این مسئله اشاره کنند و بایستی در صورت امکان، آدرس ایمیل موسسه یا اطلاعاتی که به سردبیر برای بررسی و تایید هویت داور معرفی شده کمک کند را  (برای مثال ORCID ID  یا Scopus ID  ارائه دهند.

نویسندگان نباید تعداد بیش از حدی از افراد را حذف کنند زیرا این کار ممکن است روند همتا را با مشکل مواجه کند. لطفا توجه داشته باشید که سردبیر ممکن است داوران حذف شده را انتخاب کند.

اطلاعاتی که عمدا تحریف شده اند مانند پیشنهاد داورانی با نام یا آدرس ایمیل جعلی ، منجر به رد مقاله شده و در راستای سیاست سوء رفتار، ممکن است به تحقیقات بیشتر  منجر شود.