کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران

3 استاد راهنما، مدیر گروه هنر اسلامی- نگارگری دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران

10.22034/ias.2019.101274

چکیده

امروزه با تکامل ابزار سنتی و به‌کارگیری ابزارهای جدید در منبت، هنرمندان توانسته‌اند علاوه بر حفظ ارزش‌های سنتی و بومی نهفته در هنر منبت، موجبات افزایش دقت و ظرافت در آفرینش تولیدات خویش را فراهم آورند؛ شناخت و معرفت نسبت به اهمیت ذاتی ابزار و مواد در هنرهای سنتی و لزوم پایبندی و تخلق به آداب هنرمندی موجب شده تا گام مهمی در تربیت و پرورش هنرمندان و خلق آثار بدیع و بازیابی هویت فرهنگی و ملی جامعه ایران برداشته شود. پژوهش حاضر با تکیه‌ بر نقش ابزار در توسعه و تحول هنر منبت معاصر با حفظ ارزش‌های بومی انجام‌گرفته است؛ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به تأثیر ابزار در تحولات منبت معاصر می‌پردازد و جامعه آماری بر اساس آثار شاخص منبت در ایران با تکیه بر هنرمندان معاصر تهران انتخاب گردیده‌اند. نقش ابزار در این تحولات به گونه‌ای است که می‌توان به ظرافت در برش آثار مشبک منبت، سهولت و تنوع دسترسی به انواع بافت، رنگ و کیفیت چوب، یکنواختی و ظرافت در تهیه چوب با ابعاد مختلف، تحول در به‌ کارگیری اتصالات دقیق، تحول در ساختار تولیدات به‌ویژه آثار ظریف، به‌کارگیری ابزار دقیق در اجرای منبت متناسب با فرم و ظرافت اثر و نقش ابزار بر تغییر بستر و به‌ طور خاص اوج‌گیری منبت معاصر اشاره کرد. همچنین مقایسه‌ جسورانه آن‌ها با آثار شاخص تاریخ منبت ایران در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Modern Tools in Wood Carving of the Iranian Traditional Imprints in Tehran’s Artists’ Works

نویسندگان [English]

  • Mehdi Emraee 1
  • Morteza Afshar 2
  • Khashayar Ghazizade 3
1
2
3 Assistant Professor of Faculty of Art, Shahed University, Tehran
چکیده [English]

Nowadays, with the development of traditional tools and the use of new tools in embossing, artists have been able to provide precision and elegance in the creation of their products, in addition to preserving the traditional and indigenous values ​​embedded in embossing arts. Traditional arts and the necessity of adhering to and observing the artist's traditions have taken an important step in nurturing artists, creating exquisite works and restoring the cultural and national identity of the Iranian society. The present study is based on the role of tools in the development and evolution of contemporary wooden inlaid art while conserving ethnic values; this research is based on a descriptive-analytic method and seeks to study the impact of tools in contemporary inlaid developments. The statistical population was selected based on the wooden inlaid artworks of contemporary Tehran artists. The role of tools in such phenomena is that it can aid with delicacy in creating cutes in wooden inlaid artwork and offer a variety of access to diverse types of wood texture, color and quality, uniformity and elegance in the preparation of wood with different dimensions, transformation in the use of precision connections, alteration in the structure of the products, especially fine works. Furthermore, the use of precision tools in executing inlaid artworks in proportion to the form and elegance of the work and the role of the tools in altering the base of the work are all features of the flourishment of contemporary inlaid art. Correspondingly, such artworks are boldly compared to the masterpiece counterparts in Iranian art history

کلیدواژه‌ها [English]

  • changes
  • tools and techniques
  • contemporary inlaid art
  • Tehran
کتب:
-امرائی، مهدی (1391) هنر منبت، تهران: انتشارات سمت.
-سید صدر، سید ابوالقاسم (1388) دایره المارف صنایع‌دستی  و حرف مربوط به آن، تهران: سیمای دانش.
-معتمدی، اسفندیار (1385) تاریخ علم در ایران، جلد اول، تهران: انتشارات گلبان.
-نجمی، ناصر (1377) تهران درگذر زمان، تهران: گوتنبرگ.
-وولف، هانس ای (1372) صنایع‌دستی کهن ایران، ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
مقالات:
-آژند، یعقوب (1385) از کارگاه تا دانشگاه در نقاشی دوره قاجار، تهران: فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 26، صص 93-100.
-پرتویی آملی، مهدی (1352) علی مختاری؛ استادی با دست توانا و طلایی، تهران: مجله هنر و مردم، شماره 134، صص 50-54.
-شیخی، علیرضا و زهرا طاهری (1396) مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصر ایران (ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر)، مشهد: فصلنامه خراسان بزرگ، شماره 29. صص 1-14.
-صدری، مینا (1396) چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب)، تهران: دو فصلنامه تربیت اسلامی، شماره 25، صص 143-159.
-نوروز برازجانی، ویدا (1383) هنر و نسبت آن با تکنولوژی، تهران: مجله صفه، شماره37، صص 99 -109.
-یاسینی، سیده راضیه (1394) تاریخمندی ابزار هنری و معنویت ابزار در هنر اسلامی، تهران: فصلنامه نگره، شماره33، صص 21-34.
پایان نامه ها:                                                      
-امرائی، مهدی (1387) بررسی نقوش منبت‌کاری ایران عصر صفوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران.
-پاکیاری، سارا (1382) بررسی سیر منبت اصفهان در سده 4 تا 12 ه .ق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-سلیمی، زهرا(1397) سبک‌شناسی جغرافیای هنرمنبت در مناطق شاخص ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و هنر واحد یزد.
-شیخی، علیرضا (1387) مطالعه تطبیقی منبت معاصردرمراکز مهم منبت‌کاری ایران، اصفهان، گلپایگان، آباده، شیراز و سنندج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
-شیخی، علیرضا(1395)واکاوی مناسبات قدرت در عهد شاهرخ تیموری و بازتاب آن در منبت خراسان، رساله دکتری، دانشگاه هنر تهران.
-کریمیان، معصومه (1391)ساخت رحل قرآن بر اساس منبت‌کاری دوره تیموری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
-کیانمهر، قباد (1383) ارزش‌های زیبایی‌شناسی منبت‌کاری سبک صفوی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
منابع اینترنتی:
http://arti.ir                            
https://www.aliexpress.com/i/                                    
https://www.artpictures.club/shans-june                    
https://www.hamshahrionline.ir/news/7162/              
https://www.metmuseum.org       
https://www.oldtoolheaven.com/history/history2.htm                 
https://www.pinterest.com            
https://www.woodcraft.com/?gclid