تطبیق تصویر استعاره‌ای زنان در اشعار دو بانو (فروغ فرخزاد و جمانه حداد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ias.2019.101275

چکیده

ادبیات معاصر یک منبع بسیار غنی درباره­ی موضوع زن به حساب می­آید و طبیعی است اشعاری که زنان در این حوزه سروده­اند مستلزم توجه و تعمق بیشتری است. این مقاله در نظر دارد به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و ترجمه­ی متون به موضوع تصویر استعاره­ای زنان در شعر دو نویسنده و شاعر برجسته ایرانی و عرب؛ فروغ فرخزاد و جمانه حداد را مورد مطالعه قرار دهد و ذهنیت شاعران مذکور را در این باب تبیین نماید.
فروغ فرخزاد یکی از بهترین شاعران زن در ایران است که به جرأت می­توان گفت تا کنون هیچ شاعری در شعر نو با او برابری نکرده است. اشعار او به طرز خارق العاده­ای تمامی مفاهیم مربوط به زن در شعر معاصر را در خود جای داده است. او عشق و اندوه و شادی و یأس را به زیبایی از دیدگاه خود در شعر منتقل کرده­است. جمانه حداد نیز شاعر عربی است که؛ زبان درونمایه­ی اشعارش به اشعار فروغ فرخزاد شباهت دارد. این شباهت به دلیل حس زنانه و انتقادهایی که از وضعیت زنان در جامعه است که در شعر هر دو شاعر دیده می­شود. زبان بی­پرده­ی زنانه­ی هر دو شاعر، شعرشان را منحصر­به­ فرد و خاص کرده است که هر کدام به نوعی از آن بهره گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Metaphoric Comparison of the Image of Women in the Poetry of Two Female Poets (Forough Farrokhzad and Jama''''ah Haddad)

نویسندگان [English]

  • Narjes Keykha 1
  • Masud Akbari zadeh 2
چکیده [English]

Contemporary literature is a very rich resource in regard of women; hence, poems by female poets composed in this field require further deliberation. This article intends to study the metaphorical image of women in the poetry of two prominent Iranian and Arab writers and poets; Forogh Farokhzad and Jama''ah Hadad and their approach regarding their poetry via an analytic study through the use of library data and translated material. Forough Farrokhzad is one of the preeminent Iranian female poets in which no other contemporary poet can be paralleled to her in the realm of modern poetry. Her poems exemplify all concepts of womanhood in contemporary poetry conveying love, sadness, joy and despair beautifully from her unique point of view. Jama''ah Haddad is also an Arabic poet whose language of poetry carefully resembles the poetry of Forough Farrokhzad. This closeness is due to the feminine sense and criticism of the status of women in society that is found in the poetry of both poets. The outspoken feminine language of both poets has made their poetry exceptional and distinct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forough Farrokhzad
  • Jama''ah Haddad
  • New Poetry
  • Metaphorical Image
کتب
- آذرنوش، آذرتاش، (1391)، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران، نشر نی.
- اخوان ثالث، مهدی،( 1371 )، صدای حیرت بیدار – گفت و گوهای مهدی اخوان ثالث (م. امید ) زیر نظر مرتضی کاخی، تهران.
- الحمدانی، سالم، (1992)، الادب العربی المعاصر، بغداد.
- براهنی، رضا ( 1371 ) طلا در مس (3 جلد )، تهران،فردوسی.
- جوانرودی، مصطفی، (1387 )، بررسی تطبیقی غاده السمان و فروغ فرخزاد، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
- حداد، جمانه(2008)،­ مرایا العابرات فی المنام،چاپ دوم،انتشارات دارالنهار، بیروت.
________(2004)، عوده الیلیت، ترجمه نرجس کیخا، پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان.
- حقوقی، محمد، ( 1355)، ادبیات معاصر ایران «شعر»،  سازمان کتاب­های درسی ایران، تهران.
- فرخزاد، فروغ، (1377 )، سلامی دوباره به آفتاب، سخن، تهران.
________، (1381)، مجموعه اشعار فروغ فرخزاد به کوشش جمشید علیزاده، انتشارات، آیدین، تبریز.
- فروم، اریک،(1392)، هنر عشق ورزیدن، ترجمه­ی پوری سلطانی، نشر مروارید، تهران.
- مختاری، محمد، ( 1378 )، هفتاد سال عاشقانه، نشر تیراژه، تهران.
__________،(1378 )، انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، تهران.
- ناتل خانلری، پرویز، ( 1366)، گفت و شنودی با پرویز ناتل خانلری، سیمین دانشور، به کوشش ناصر حریری، بابل، کتابسرای بابل.
مقالات
- سید رضایی، طاهره، (1382)، زن در شعر پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد، مجله ی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، س1، ش1.
- سلامت نیا، فریده، خیرخواه برزکی، سعید، مدرس زاده، عبدالرضا، (1398)،  تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه، فصلنامه هنر اسلامی، دوره 15، شماره 34، صفحه 240-257