مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی رئالیسم و بازتاب آن در چند تابلو از «گوستاو کوربه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، دنشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.همدان.ایران.

10.22034/ias.2019.101276

چکیده

رئالیسم به مثابه جریانی در هنر نقاشی حضور خود را در دهه‌های اول و دوم قرن نوزدهم اعلام کرد. بنیانگذار این نحله هنری، نقاش سنت‌شکن فرانسوی «گوستاو کوربه» بود. هنرمندان رئالیسم با گسست از قواعد معهود هنرمندان زمانه خود و عطف‌توجه به موضوعات روزمره مردم، بروز شور اجتماعی، نگاه نقادانه به طبقات بالای جامعه و نهایتاً انعکاس زندگی واقعی مردم به دور از رؤیاپردازی‌ها و اغراق‌های رمانتیک، مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانه خود را بنا نهادند و به سبب همین گرایش جامعه محور، با اقبال عامه مخاطبین روبرو شدند. به تعبیری ماهیت عینیت‌گرایانه و اجتماع محور رئالیسم، زمینه‌های حضور زنده و پایدار آن را تا زمانه معاصر نیز تداوم بخشیده است. از این منظر بررسی مؤلفه‌های زیباشناسی یاد شده خاصه در هنر نقاشی و بیان بازتاب آن در آثار «گوستاو کوربه» از آن حیث واجد موضوعیت است که خصایص زیباشناختی رئالیسم بیش از عناصر زیباشناسی نقاشی‌های آبستره و معاصر مورد توجه مخاطبین عام جامعه ما قرار گرفته است. نوشته‌هایی از این دست می‌تواند بستر و زمینه‌ای مناسب جهت ورود علاقمندان هنر به آثار مدرن‌تر را فراهم آورد. در پژوهش حاضر ضمن معرفی تاریخچه‌ای از رئالیسم و بیان مختصات زیبایی‌شناختی آن، تلاش می‌شود شماری از برجسته‌ترین تابلوهای «گوستاو کوربه» از جمله «سنگ شکنان»، «تدفین در اورنان» و «خانم‌های دهکده» از روزنه مؤلفه‌های زیبایی­شناسی رئالیسم مورد بررسی قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aesthetic Components of Realism and Its Reflection in Several Paintings by Gustav Korbe

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadi 1
  • Hosein Ardalani 2
1
2 کارشناس نشریه
چکیده [English]

Realism as a trend in the art of painting declared its presence in the first and second decades of the nineteenth century. The founder of this artistic genre was French painter Gustav Corbé. Artists of Realism break the eternal rules of the artists of their time and focus on everyday issues, social excitement, critic the upper classes of society an ultimately reflect the lives of people destitute of romantic dreams and exaggerations build their aesthetic components and through this community-oriented tendency, they encounter the popular appeal of the audience. In the sense of the objectivist and societal nature of realism, its vibrant attitude has continued and sustained until contemporary times. From this point of view, the study of the aforementioned aesthetic elements, especially in the art of painting, and its reflection in the works of Gustav Corbé, has the potential to raise the aesthetic features of realism more than the aesthetic elements of contemporary abstract painting. Writings of this kind can provide a suitable context for art lovers to appreciate and encounter modern artworks. In this paper, while introducing a history of realism and expressing its aesthetic coordinates, we attempt to highlight some of the most prominent works of Gustav Korbe paintings, including "Crusaders", "Burial in Uranus" and "Ladies of the Village" from the viewpoint of aesthetic components of the realistic trend

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic Components
  • Realism
  • Painting
  • Gustav Korbe
کتاب‌ها
-         اسکولز، رابرت (1377)، عناصر داستان (ترجمه فرزانه طاهری)، تهران: نشر مرکز.
-         آلوت، میریام (1368)، رمان به روایت رمان نویسان (ترجمه علی‌محمد حق‌شناس)، تهران: نشر مرکز.
-         پرهام، سیروس (1345)، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، چاپ سوم، تهران: نیل.
-         پینتو، ساندرا (1362)، آشنایی با آثار گوستاو کوربه، (ترجمه شروه عرب­علی)، تهران: انتشارات بهار.
-         تی . ج. کلارک (1364)، زندگی و آثار گوستاو کوربه، (ترجمه علی معصومی)، تهران: انتشارات نگاه.
-         تودوروف، تزوتان (1379)، بوطیقای ساختارگرا ( ترجمه‌ محمد نبوی)، چاپ اول، تهران: آگاه.
-         دیویس، دنی؛ هفریجر، جاکوبز؛ روبرتزف سیمون (1388)، تاریخ هنر جنسن، چاپ اول، مشهد: انتشارات فرهنگ­سرای میردشتی.
-         ساچکوف، بوریس، (1362)، تاریخ رئالیسم، ترجمه­ی محمدتقی فرامرزی، چاپ اول، تهران، تندر.
-         سید‌حسینی، رضا، (1376)، مکتب­های ادبی، چاپ یازدهم، تهران: نگاه.
-         کادن، جی، ای (1380)، فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد (ترجمه‌ کاظم فیروزمند)، چاپ اول، تهران: شادگان.
-         کالر، جاناتان (1388)، بوطیقای ساختگرا، ساخت‌گرایی، زبان‌شناسی و مطالعه­ی ادبیات (ترجمه کورش صفوی)، تهران: مینوی خرد.
-         گرانت، ایمیان (1379)، رئالیسم (ترجمه حسن افشار)، چاپ سوم تهران: نشر مرکز.
-         نامی، غلامحسین (1392)، مبانی هنرهای تجسمی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات توسن.
-         وات، ایان (1368)، طلوع رمان در نظریه­های رمان (ترجمه‌ حسین پاینده)، تهران: نیلوفر.
-         ولک، رنه (1377)، تاریخ نقد جدید (ترجمه‌ سعید ارباب شیرانی)، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
-          
-            مقالات
-         خاتمی، احمد؛ تقوی، علی (1385)، مبانی و ساختار رئالیسیم در ادبیان داستانی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ششم، بهار و تابستان، ص 99-111.
-         صادقی محسن‌آباد، هاشم (1393)، تأملی در اصول و بنیادهای نظری رئالیسم در ادبیات، فصلنامه­ی تخصصی نقد ادبی، سال 7، شماره 25، ص 41-70.
 
منابع لاتین
-         Abrams, M.H. (1993). A Glossary of Literary Terms. Harcourt College Publisher.
-         Cudden. J. A. (1999). A Dictionary of Literary Terms. Rahnama Publisher.
-         Fowler. Roger. (1983). A Dictionary of Modern Critical Terms. Rutledge & Kegan Paul London and Boston.
-         Peck. John; Coyle Martin. (2002). Literary terms and Criticism. Palgrave Macmillan. Paik Moshaver, Tehran.