تطبیق ساختار بصری آثار نقاشان مکتب هرات (میر خلیل مصور و مولانا علی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

10.22034/ias.2019.101564

چکیده

هرات در دوره­ ی شاهرخ تیموری یکی از پر رونق­ ترین دوره­ های هنری ایران را در خود ثبت کرده است. شناخت دلایل شکوفایی نقاشی در این دوره، ضرورت این پژوهش را ایجاب می­کند. موفقیت نقاشی در هر دوره­ ای برآیندی از دو عامل مهم است. اول عوامل بیرونی همچون حمایت­های حکومتی و رونق اقتصادی، دوم عوامل درونی که روابط میان عناصر سازنده­ی نقاشی را دربر می­گیرد. این نوشتار که پژوهشی تحلیلی و توصیفی است، ناظر بر عوامل درونی، یعنی عملکرد ساختاری آثار دو تن از نقاشان مکتب هرات خواهد بود. به نظر می­رسد نقاشی هرات، شکوفایی و درخشندگی خود را مرهون آثار نقاشانی است که ساختار بصری در آن­ها از نقاط مهم پایداری و تاثیرگذاری آثارشان است. ریتم، تعادل، هندسه و حرکت، چهار عنصر مهم ساختار بصری هستند که کیفیت عملکرد آن­ها فضای خاص هر نقاشی را شکل می­دهد. بدیهی است که این چهار عنصر، عملکردی یکسان در آثار نقاشی نداشته و بعضی از آثار بیشترین تاثیر تصویری خود را بر مخاطب از طریق ریتم و تعادل به دست می­آورند. کما اینکه برخی دیگر از آثار از طریق هندسه و حرکت این امر مهم را به انجام می­رسانند. نتیجه­ ی حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که ساختار بصری از مهم­ترین عوامل موثر در شکوفایی آثار میرخلیل مصور و مولانا علی بوده و کارکردی متفاوت در آثار این دو نقاش ارائه می­دهد. هدف این مقاله که با تکیه بر نظریات جیورجیو کپش در حوزه­ ی ساختارهای بصری و به روش کتابخانه­ای صورت خواهد گرفت، تحلیل و تبیین ساختارهای بنیادی سه اثر از دو تن از نقاشان دوره­ ی هرات است، تا از این طریق بر اهمیت کارکرد ساختار نقاشی در شکوفایی نقاشی دوره­ ی هرات که امروزه در حوزه­ ی نقاشی کم­تر به آن پرداخته می­شود، تاکید شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corresponding the Visual Structure of the Artwork of Herat School Painters (Mir Khalil Mosavar and Molana Ali)

نویسنده [English]

  • Javad Nobahar
Academic Member of the University of Arts
چکیده [English]

Herat has documented one of the most thriving Iranian art courses during the Shahrokh period. Understanding the motives for the flourishing of paintings of this period necessitates this research. The success of painting in any given period is a consequence of two significant factors. First, external causes such as government support and economic prosperity, and second, internal influences that include the relationships between the constituent elements of the painting. This paper, with an analytical and descriptive approach, will study the internal factors, namely the structural performance of the works of two painters from Herat School. Herat's paintings seem to have their splendor and brightness due to the painters whose visual structure is one of the most important and enduring points of their work. Herat's paintings seem to have their splendor and brilliance due to the painters whose visual structure is one of the most imperative and enduring points of their work. Rhythm, balance, geometry and motion are four important elements of the visual structure whose quality of performance forms the specific space of each painting. Obviously, these four elements do not have the same function in the paintings, and some of them have the most visual impact on the audience through rhythm and balance. As some other works do, it is through geometry and motion that this is important. The results of this study show that the visual structure is one of the most important factors in the flourishing of the works of Mirkhali Mosavar and Molana Ali and endures a different function in the works of these two painters. The purpose of this article, which is based on Giorgio Copch's theories of visual structures and is carried out via library research, is to analyze and explain the basic structures of three works by two Herat painters; thereby to emphasize the importance of the function of the structure of painting which is less discussed today in the field of this art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual structure
  • Rhythm
  • Balance
  • Mirkhali Mosavar
  • Molana Ali
  • Herat