عوامل پایداری هویتی مرکز شهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک الافلاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

10.22034/ias.2019.101794

چکیده

شهر مفهومی جامع و متشکل از جنبه­های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و محیطی است. این ابعاد در ارتباط متقابل با یکدیگر، ویژگی­ها و هویت خاصی را به شهرها می­دهند که عاملی برای شناسایی شهر محسوب می­شود.
شهر خرم­آباد، مرکز استان لرستان، با پیشینه با ارزش تاریخی و فرهنگی و قرارگیری بر بستری از عوامل و شرایط محیطی مساعد، دارای هویت منحصر به فردی است. قرارگیری این شهر در دره­ای قیفی شکل با جهت شمالی – جنوبی در قلب رشته کوه­های زاگرس (محاط میان رشته کوه ها) و در میان منابع آبی غنی ( رودخانه و چشمه )، ویژگی­های خاصی را به این شهر و به­ویژه محدوده مرکزی آن داده است. نگاهی به جغرافیای طبیعی شهر خرم­آباد نشان­گر این نکته است که عامل امنیتی در شکل­گیری آن دارای نقش مهمی بوده و هسته اولیه این شهر به صورت ارگانیک و در مجاورت قلعه فلک الافلاک شکل گرفته است . این ویژگی­ها به همراه موقعیت ارتباطی این شهر (واقع شدن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب کشور) تاثیر به­سزایی در جهت­گیری توسعه کالبدی آن داشته است.
بنابراین پیدایش و تکوین این شهر به طور عمده متاثر از ویژگی­های طبیعی­، تاریخی و نیز موقعیت استراتژیک این شهر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Identity Persistence in the City of Khorramabad with Emphasis on Falak Al-Aflak Castle

نویسندگان [English]

  • Forouzan Beiranvand
  • Abbas Malek Hosseini
PhD of Geography and Urban Planning
چکیده [English]

A city is a comprehensive concept comprised of various cultural, social, economic, historical and environmental aspects. These interconnected dimensions give specific attributes and identities to cities, which is the key to identifying urban areas. The city of Khorramabad, the capital of Lorestan province, has a unique distinctiveness bestowing a rich historical and cultural background and a host of favorable environmental factors and conditions. Located in the North-South funnel-shaped valleys at the heart of the Zagros Mountains (inscribed between the highlands) and among the rich water resources (rivers and springs), this city has distinct features, specifically its central range. A look at the natural geography of the city of Khorramabad indicates that security plays an important role in its formation and that the core of the city is organically formed in the vicinity of the Falak-al-Aflak castle. These features, along with the communication status of the city (located on the north-south route), have had a significant impact on the direction of its physical expansion. Thus, the genesis and development of the city was largely influenced by its natural, historical, and strategic features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorramabad City
  • Identity
  • Sustainable Development
  • Falak Al-Aflak Fortress