انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز،ایران

2 دانشیار دانشگاه ازاد تبریز

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز،ایران

10.22034/ias.2019.101795

چکیده

جنبش فمینیسم با داعیه دفاع از حقوق زنان یکی از مباحث بحث برانگیز عصر حاضر است که در دهه­‌های اخیر تحولات گسترده‌ایی را در مفاهیم گوناگون ایجاد کرده است. امروزه، نظریه فمینیسمی مجموعه‌ای از نحله‌های فکری، احزاب سیاسی و انواع و اقسام گرایش‌های ذهنی و رفتاری زنان است که در حوزه­‌های مختلفی از جمله آثار هنری و ادبی نیز ورود یافته است. این چالش همواره در ذهنیت تاریخ هنر و زیباشناسی وجود داشته است که باید هنـر زنان را در خلق آثار هنری و ادبی به رسمیت شناخت و بر این نکته تاکیید دارد که خلاقیـت هنری زنان در طول تاریخ نادیده گرفته شده است. بنابراین، این جنبش راهکارهـای مختلفـی را در خلق این آثار به کار بسته است و با ورود تفکرات و ایدئولوژی های فمنیستی سعی در بروز و ظهور این امر داشته است. از جمله گرایش­های فمنیستی که در هنر هنرمندان معاصر ایران تاثیر شگرفی بر جای گذاشته، جریان فکری پست مدرنیسم است. که دریچه­ایی تازه برای انعکاس تفکر فمینیستی در هنر و ادبیات ایران گشوده است. از این منظر، این جستار به شیوه توصیفی مبتنی و مطالعات کتابخانه­ایی بر رویکردهای فمینیستی و عطف توجه به زیبایی شناسی آثار هنری و ادبی زنان، به تحلیل انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی می­پردازد. نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیرات عمیق تفکرات فمنیستی با رویکرد پست مدرنیسم در جریان پدیدار شناسی آثار هنری و ادبی است، که در آثار هنرمندان معاصر مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Feminist Ideas and Aesthetics in the Creation of Art and Literary Works

نویسندگان [English]

  • Neda Yans 1
  • Kamran Pashaei 2
  • Parvaneh Adelzadeh 3
1 Ph.D. student of Persian language and literature, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 azad tabriz
3 Associate Professor, Department of Persian language and literature, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The feminist movement with its assertion to defend women's rights is one of the most controversial topics of the modern era that has evolved widely in recent decades in a variety of contexts. Today, feminist theory is a collection of intellectual minds, political parties, and all genera of mental and behavioral tendencies of women that have been incorporated into various fields, including works of art and literature. The challenge has constantly existed in the history of art and aesthetics to recognize women's power in the creation of art and literary works and to emphasize the fact that women's artistic creativity has been overlooked throughout history. Therefore, this movement has employed various strategies in the creation of these works and has attempted to emerge with the introduction of feminist thoughts and ideologies. Among the feminist tendencies that have had a significant impact on the art of contemporary Iranian artists is the postmodernist intellectual trend. A new door has been opened to reflect feminist thought in Iranian art and literature. Hence, through a descriptive method and by the use of library research, this paper seeks to study and analyze feminist approaches in aesthetic features of women’s artistic and literary artwork.  The results of this study show the profound effects of feminist thinking on the phenomenology of postmodernism in art and literature, more evident in the works of contemporary artists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminist Movement
  • Postmodernist Approach
  • Feminist Aesthetics
  • Works of Art and Literature