مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بازاریابی یکی از مهمترین اصول موفقیت شرکت­ های مختلف است. با توجه به تنوع روزافزون شرکت­ های تجاری و رقابت در عرصه خدمات، دغدغه بازاریابی تبدیل به یکی از مهم­ترین مسائل آن­ها شده است. با توجه به رشد تکنولوژی در عصر حاضر، بازاریابی هوشمند مسئله قابل تأمل در این حوزه است. در چنین محیطی، مدیریت ناگزیر است در همه تصمیم­ گیری‏ ها میزان ریسک را مورد ارزیابی قرار دهد و هوشمندانه عمل کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. یافته­ های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات دقیق، به روز و شفاف، ریسک تصمیم­ گیری غلط را کاهش می ‏دهد و این یکی از دلایل مهم ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی و ارتقای هوشمند بازاریابی در نهاد سازمان است. در این تحقیق تلاش شده تا به معرفی مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت‏های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور (مورد مطالعه گسترش پایا صنعت سینا) مبادرت گردد. نتایج تحلیل داده­ های به دست آمده با تکنیک دلفی فازی نشان داده که مهم­ترین ابعاد مدل بازاریابی هوشمند در 3 فاز (ورودی، تحلیل و خروجی) 13 مؤلفه کلی و 42 شاخص شناسایی گردیدند. در نهایت با توجه به تحلیل­ های انجام شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایه‌ گذاری در سه فاز طراحی گردید. در این میان، سرمایه­ گذاری در حوزه صنایع دستی با توجه به داشتن مسائل و دغدغه­ های خاص خود در صورت کاربست بازاریابی هوشمند موفق خواهد بود.

اهداف تحقیق:
1. شناخت اهمیت بازاریابی هوشمند در حوزه رقابت در صنعت صنایع دستی.
2. آشنایی با فرصت ها و تهدیدهای موجود در بازار صنایع دستی.

سؤالات تحقیق:
1. مدل بازاریابی هوشمند در شرکت­ های سرمایه­ گذاری صنایع دستی چگونه است؟
2. ابعاد، مؤلفه‌ ها و ارتباطات آن‌ها به چه صورتی است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Marketing Model in the Development of Handicraft Investment Companies

نویسندگان [English]

  • Mohamad Abolmasom 1
  • Asghar Moshabaki Esfahani 2
  • Abdolah Neami 3
1 PhD Student, Faculty of Humanities, Department of Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 PhD, Faculty of Humanities, Department of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 PhD, Faculty of Humanities, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present day, marketing is one of the most central principles for the triumph of various companies. Due to the increasing diversity of commercial companies and competition in the field of services, marketing concerns have become one of their most significant concerns. Given the growth of technology in the present age, smart marketing is a matter to be considered in this area. In such an environment, management must evaluate risk and act intelligently in all decisions. The present research is accomplished via a descriptive and analytical method with a quantitative and qualitative approach. Research findings indicate that accurate, up-to-date and transparent information reduces the risk of incorrect decision making; hence, this has become one of the significant reasons for the need for marketing research and smart marketing promotion in any organization. In this research, an attempt has been made to introduce a smart marketing model in the development of handicraft investment companies in the country (case study of the sustainable development of Sina Industry). The results of data analysis obtained with fuzzy Delphi technique shows that the important dimensions of the intelligent marketing model were identified in 3 phases (input, analysis and output) of 13 general components and 42 indicators. Finally, according to the analysis, the final model of intelligent marketing in the investment company is designed in three phases. In the meantime, investing in the field of handicrafts will be fruitful due to consuming its own issues and concerns and this is achieved if smart marketing is applied.
 
Research aims:
1. Recognizing the status of smart marketing in the field of competition in the handicraft industry.
2. Becoming acquainted with the opportunities and threats in the handicraft market.
Research questions:
1. What is the role of smart marketing model in handicraft investment companies?
2. What are their dimensions, components and associations?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Marketing
  • Investment
  • Investment Companies
  • Handicrafts
تارخ، محمد جعفر. (1390). هوش رقابتی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.
جعفری سرشت، داوود. (1386). گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایه گذاری، تهران: مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی.
درگی، پرویز. (1389). هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی، چاپ اول، انتشارات رسا: تهران.
روشنگرزاده، امین، احمدی، محمد. (1390). بررسی عملکرد صندوق‏ های سرمایه­ گذاری بر اساس معیارهای‏ های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه ­بندی آن‏ها با معیارهای مدرن پرتفوی، پژوهش‏های حسابداری مالی، 1(7)، 143-160.
صادقی، موسی، سبحانی، محمدصادق، رهنورد، فرج­اله. (1390). تحلیل اثربخشی سیستم‏های اطلاعات بازاریابی بر کارآمدی برناامه ریزی استراتژیک، 5(18)، 25-51.
صفایی، احسان. (1390). سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، گزارش طرح پژوهشی، چاپ نشده.
فیاضی جولندان، آرزو. (1396). بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت با توجه به نقش بازاریابی و استراتژی‏ های پورتر، تحقیقات بازاریابی نوین، 7(2)، 153-166.
لاودن، کنت و لاودن، جین سی. (1388). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
لاودن، کنث سی و لاودن، جین پریس. (1994)، نظام‌های اطلاعات مدیریت، ترجمه: عبدالرضا رضایی‌نژاد. (1377)، تهران: انتشارات رسا.
ملک اخلاق، اسماعیل، سلطانی، شیما، طاهرپرور، نسرین. (1393). تبیین و تحلیل و اولویت بندی مدل‏های سیستم بازاریابی هوشمند با استفاده از روش AHP، بررسی‏های بازرگانی، 64، 1-15.
مشبکی،علی اصغر، قربانی زاده، وجه الله. (1385). طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمان ها: شرکت‏ های قطعه سازی خودرو، مدرس علوم انسانی، 49، 169-210.
مشبکی، علی اصغر، کرد ناییچ، اسدالله. (1381). طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمان‏های صنعتی کشور، مدرس علوم انسانی، 24، 99-114.
مدهوشی، مهرداد. (1379). سیستم اطلاعاتی مدیریت: مفاهیم و روش‌ها، مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.
هاشم زاده اتویی، روجا، احمدپور، امیر. (1396). عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‏های تولید روستایی استان مازندران، تعاون و کشاورزی، 6(22)، 81-101.
Aghazadeh, H. (2015). Strategic marketing management: achieving superior business performance through intelligent marketing strategy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 125-134.
Birkinshaw, J., & Pedersen, T. (2009). Strategy and management in MNE subsidiaries. In A. M. Rugman (Ed.), The Oxford handbook of international business (2nd ed., pp. 367-388). Oxford: Oxford University Press.
Day, G. S. (2011). Closing the marketing capabilities gap. Journal of Marketing, 75(4), 183–195.
Day, G. S. (2014). An outside-in approach to resource-based theories. Journal of the Academy of Marketing Science, 42(1), 27–28.
Fang, E., & Zou, S. (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures. Journal of International Business Studies, 40(5), 742–761.
Gulati, R. (2010). Reorganize for resilience: Putting customers at the center of your business. Harvard Business Press.
Hopwood, A. G. (2009). The economic crisis and accounting: implications for the research community. Accounting, Organizations and Society, 34(6-7), 797-802.
Igbaekemen, O, G. (2014). MARKETING INTELLIGENCE AS A STRATEGIC TOOL FOR COMPETITIVE EDGE, British Journal of Marketing Studies, 2(5), 17-34.
Krush, M. T., Sohi, R. S., & Saini, A. (2015). Dispersion of marketing capabilities: Impact on marketing's influence and business unit outcomes. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 32–51.
Kibbeling, M., van der Bij, H., & van Weele, A. (2013). Market orientation and innovativeness in supply chains: supplier's impact on customer satisfaction. Journal of Product Innovation Management, 30(3), 500-515.
Kober, R., Ng, J., & Paul, B. J. (2007). The interrelationship between management control mechanisms and strategy. Management Accounting Research, 18(4), 425-452.
Kreutzer, M.,Walter, J., & Cardinal, L. B. (2014). Organizational control as antidote to politics in the pursuit of strategic initiatives. Strategic Management Journal. n/an/a.
Mu, J. (2015). Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance. Industrial Marketing Management, 49, 151–166.
Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., & Vorhies, D. W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284–293.
Mangaliso, M. (1995). The strategic usefulness of management information as perceived by middle managers, Journal of Management, 21, 231-250.
Vorhies, D. W., Orr, L. M., & Bush, V. D. (2011). Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(5), 736–756.
Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: Investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2), 181–199.
Wiles, M. A., Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2012). The effect of brand acquisition and disposal on stock returns. Journal of Marketing, 76(1), 38–58.
Wang, E., Klein, G., & Jiang, J. J. (2007). IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance. International Journal of Production Research, 45(11), 2419–2434.