تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ایران

10.22034/ias.2020.248703.1352

چکیده

طبیعت و محیط زیست در ادیان و آیین های گوناگون بشر به دلیل اهمیت حیاتی و جایگاه قدسی آن، همواره مورد تکریم و تقدیس بوده است. در ادیان غربی: جهان مسیحی و یهودی و در ادیان و آیین های شرقی: اسلام، بودیسم، آیین کنفوسیوس و جین، حفظ نظم طبیعت و الهیات محیط زیست همواره مورد توجه و تامل بوه است. حق بر محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین بشر در دنیای امروز است که حساسیت و توجه به ان، با توجه به پیشرفت علم و فناوری از رشد بی‌رویه صنایع و فعالیت‌های توسعه‌ای کنترل نشده، افزایش جمعیت کره‌ی زمین و تغییر الگوی مصرف در جهان نشات گرفته است، تا آنجا که حفاظت از آن یکی از مهم‌ترین مسائل اواخر قرن بیستم به شمار می‌آید. طبق آموزه‌های اسلام نیز، حفظ طبیعت و تخریب نکردن آن یک وظیفه‌ی الهی است. نتایج نشان می‌دهد حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه‌های اسلامی و حقوق بشری به کررات دیده شده و تحقق این حق یک مسؤولیت جمعی در قالب مسؤولیت حقوقی برای حفظ آن ایجاد می‌کند.
سوال پژوهش:
1-چگونگی حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه‌های اسلامی و حقوق بشری
2- چگونگی به کارگیری حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس تصاویر طبیعت
هدف پژوهش:
1-بررسی حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه‌های اسلامی و حقوق بشری
2- بررسی حقوق عناصر زیست محیطی در تصاویر طبیعت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the rights of environmental elements and its reflection in nature images of Shah Tahmasebi Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Eefan Mirbalochzahi 1
  • Askar Jalalian 2
  • Behroz Behbodian 3
1 PhD Student in Public Law, Department of Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan Iran
چکیده [English]

The right to a healthy environment is one of the fundamental human rights in the world today, the sensitivity and attention to which, given the advancement of science and technology from the uncontrolled growth of industries and uncontrolled development activities, increasing the Korean population The earth and the pattern of consumption in the world have originated, so much so that its conservation is one of the most important issues of the late twentieth century. According to the teachings of Islam, preserving nature and not destroying it is a divine duty. Many narrations explain the rights of environmental elements in different ways and oblige human beings to preserve those rights. Therefore, in this article, using the documentary method, it tries to answer the question of what is the analysis of the third generation of human rights in Islamic jurisprudence with emphasis on the right to a healthy environment. The results show that the protection of the environment as a human right is repeatedly seen in Islamic teachings and human rights and the realization of this right creates a collective responsibility in the form of legal responsibility for its protection,
Research question:
1. How to protect the environment as a human right in Islamic teachings and human rights
2- How to use the rights of environmental elements and reflect the images of nature
Research purpose:
1- Study of environmental protection as a human right in Islamic teachings and human rights
2- Examining the rights of environmental elements in nature images

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • the right to a healthy environment
  • human rights
  • Islamic jurisprudence

 

 

❌❌ توجه ❌❌

❌❌نویسنده محترم، لطفا هر چه سریع تر آخرین نسخه فایل اصل مقاله خود را با فرمت ورد به ایمیل jislamicart@yahoo.com ارسال نمایید.❌❌

 ❌❌توجه شود که حتما در عنوان ایمیل عبارت زیر نوشته شود: اصل مقاله شماره 45❌❌