انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، پردیس دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22034/ias.2020.236404.1280

چکیده

در ادبیات نوین ایران و ترکیه پیدایش و سیر تحول داستان و انواع آن از ابتدا روال مشابهی را پیموده است. ادبیات داستانی هر دو کشور از بدو شکل­ گیری متأثر از ادبیات غرب هستند که این تأثیر عمدتاً از طریق ترجمه­ ی متون و آثار ادبی به دست آمده است. نتیجه ­ی این تاثیر، شکل­ گیری جریان­ های گوناگون داستان­ نویسی خواه از لحاظ شکل و خواه از لحاظ مضمون و محتوا است. اورهان کمال یکی از برجسته ­ترین داستان نویسان ترکیه است که آثار متعددی از او به فارسی ترجمه شده است و یکی از پیشروان ادبیات روستایی است. محمود دولت آبادی نیز یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران است که ادبیات اقلیمی در آثار او مشهود است. این تحقیق کاوشی است تطبیقی با هدف شناخت شباهت ­ها و تفاوت­ های موجود در داستان ­های «برخاک­ های حاصلخیز» اورهان کمال و «جای خالی سلوچ» دولت ­آبادی که بر مبنای روش تحلیلی _ توصیفی نوشته شده است. با بررسی هر دو اثر می­ توان به این نتیجه رسید که کمال و دولت­ آبادی پلیدی، پریشانی، بی‌عدالتی و فقر و فلاکت موجود در جامعه­ ی روستایی را با ریزبینی و دقت توصیف می ­کنند. 

اهداف پژوهش:
1. واکاوی عوامل مؤثر بر فلاکت و از هم پاشیدگی جامعه روستایی در کشورهای ایران و ترکیه.
2. تطبیق رمان اقلیمی جای خالی سلوچ و رمان بر خاک ­های حاصلخیز.

سؤلات پژوهش:
1. آیا کشورهای ایران و ترکیه رویدادهای تاریخی، شرایط اجتماعی و فرهنگی مشترکی در پایان آغاز سده چهاردهم شمسی تجربه کرده ­اند؟
2. کدام تصیم سیاسی مشترک باعث نابودی جامعه روستایی در ترکیه و ایران شد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting the Concepts of Injustice and Misery of Rural Society in the Modern Literature of Turkey and Iran (with an Emphasis on the Stories of Mahmoud Dolatabadi and Orhan Kamal)

نویسندگان [English]

  • Zeynab Cheraghi 1
  • Abdul Nasser Nazariani 2
  • Bahman Nozhat 3
1 P. H. D., Student, Department of Persian Language and Literature, Urmia University Campus, Urmia, Iran.
2 P. H. D., Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University, Urmia, Iran.
3 P. H. D., Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

In the modern literature of Iran and Turkey, the origin and evolution of fiction and its categories have followed a similar process from the beginning. The fictional literature of both countries has been influenced by Western literature since its inception, and this impact has been obtained mainly through the translation of texts and literary works. The result of this effect is the formation of various streams of story-writing, either in terms of form or content. Orhan Kamal is one of the most prominent story writers of Turkey, many of his works have been translated into Persian, and he is one of the pioneers of rural literature. Mahmoud Dolatabadi is also one of the most influential contemporary writers of Iran, whose climate literature is evident in his works. This research is a comparative exploration with the aim of identifying the similarities and differences in the stories of "On Fertile Soils" by Orhan Kamal and " Seluch Vacancy" by Dolatabbadi, which was written based on a descriptive-analytical method. By examining both works, we can come to the conclusion that Kamal and Daulat-Abadi describe the spitefulness, distress, injustice, poverty and misery in the rural society with insight and precision.

Research aims:
1. Analyzing the factors affecting the misery and disintegration of rural society in Iran and Turkey.
2. Adapting the novels of Seluch Vacancy and On Fertile Soils.

Research questions:
1. Have the countries of Iran and Turkey experienced common historical events, social and cultural conditions at the end of the beginning of the 14th century?
2. Which common political decision caused the destruction of rural society in Turkey and Iran?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Community
  • Orhan Kamal
  • Yahya Dolatabadi
  • Seluch Vacancy
  • On Fertile Soils
آبراهامیان، یرواند. (1377). ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه ­شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه ­ی احمد گل­ محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
ازغندی، علیرضا. (1382). تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1357- 1320)، تهران: انتشارات سمت.
اسحاقیان، جواد. (1383) کلیدر، رمان حماسه و عشق، تهران: نشر گل آذین.
پروند، شادان و سبحانی، زهرا. (1373). زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین­ المللی.
چهل­تن، امیر حسن و فریدون، فریاد. (1381). ما نیز مردمی هستیم (گفتگو با محمود دولت­ آبادی)، چاپ سوم، تهران: نشر چشمه.
 دولت ­آبادی، محمود. (1358). جای خالی سلوچ، تهران: نشر نو.
دولت آبادی، محمود. (1368). ما نیز مردمی هستیم (گفتگو با محمود دولت ­آبادی، امیر حسین چهلتن، فریدون فریاد)، تهران: نشر پارسی.
رحمانی، کیومرث؛ سوبهاش، کمار. (1396). «خشونت علیه زنان در رمان جای خالی سلوچ و رمان گودان»، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 22، شماره 1، صص. 181-157.
ساعی­ارسی، ایرج و صالحی،  پرویز. (1392). جامعه ­شناسی رمان: پژوهشی در جای خالی سلوچ، تهران: بهمن برنا.
شهپرراد، کتایون. (1382). رمان، درخت هزار ریشه، ترجمه­ ی آذین حسین­زاده، تهران: انتشارات معین و انتشارات ایران­شناسی فرانسه.
کاراعلی اوغلو، کمال. (1387). نگاهی به صد سال رمان­نویسی در ترکیه، ترجمه ­ی داوود وفایی، تهران: میترا.
کمال، اورهان. (1397). بر خاک­های حاصل­خیز، ترجمه ­ی صنم نافع، تهران: آنیما.
قربانی، محمدرضا. (1373). نقد و تفسیر آثار محمود دولت ­آبادی، تهران: آروین.
فوران، جان. (1385). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران (از صفویه تا سال­ های پس از انقلاب اسلامی)، ترجمه ­ی احمد تدین، چاپ ششم، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
لوئیس، برنارد. (1372). ظهور ترکیه­ی نوین، ترجمه­ ی محسن علی سبحانی، تهران: مترجم.
میرعابدینی، حسن. (1377). صدسال داستان نویسی، ج 2 و 1، تهران: چشمه.
موران، برنا. (1395). نگاه انتقادی به رمان­های ترک، ترجمه کریم پوراکبری خیاوی، تبریز: انتشارات آذر تورک.
یاحقی، محمد جعفر. ( 1375). چون سبوی تشنه (تاریخ ادبیات معاصر فارسی) بی­جا: جام.