مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و‌ مهندسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/ias.2021.290010.1629

چکیده

امروزه بخش ساختمان با سرمایه‌گذاری 30-40 درصد از کل منابع اساسی جهان در حال رشد است و صرفه‌جویی در انرژی از طریق بهره‌وری انرژی در ساختمان به امری ضروری در سراسر جهان تبدیل ‌شده است. همچنین صنعت ساختمان یک عنصر اساسی برای هر اقتصادی است اما تأثیر قابل‌توجهی بر محیط‌زیست دارد، بنابراین بازشناسی جنبه­ های مختلف پایداری در ساختمان­ های سبز می ­تواند مقوله ­ای قابل تأمل در این ­باره باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده ­های کمی و کتابخانه ­ای انجام شده است. ابتدا اصول ساختمان پایدار به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت سپس انواع سیستم‌های رتبه‌بندی مانند: BREEAM، CASBEE، GBTool، Green Globes™ U.S و LEED® مورد بررسی قرار گرفته‌اند که طی آن مشخص گردید سیستم رتبه‌بندی LEED نسبت به دیگر سیستم‌های رتبه‌بندی از رویکرد مناسب‌تری برخوردار است و در نهایت رویکرد کشورهای مختلف در رابطه با بهره‌گیری از سیستم‌های رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که توسعه پایدار و ساخت‌وساز ساختمان سبز، موضوعی جهانی است که می‌تواند راه‌حل‌های منطقه‌ای را پیدا کند. در واقع، گرم‌شدن آب‌وهوا و همه مسائل زیست‌محیطی که با آن روبرو هستیم جهانی است و هر قاره را لمس می­ کند، راه‌حل‌های دستیابی به یک توسعه پایدار باید مشخصات منطقه‌ای مانند آب‌ و هوا، مواد اولیه محلی، بلکه دولت‌های محلی را نیز در نظر بگیرد.

اهداف پژوهش:
1. مروری بر سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز با رویکرد معماری پایدار.
2. شناخت عوامل مؤثر بر توسعه پایدار و نقش ساختمان­ های سبز.

سؤالات پژوهش:
1. ابعاد معماری پایداری ساختمان‌ها کدام است؟
2. چه عوامل محیطی در دستیابی به توسعه و معماری پایدار نقش دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of green building rating systems with a sustainable architectural approach

نویسندگان [English]

  • Marzieh Jafari Sooteh 1
  • Raheleh Rostami 2
  • Fatemeh Mozaffari Ghadikalaei 3
1 PhD student, Department of Architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 PhD, Assistant Professor, Department of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 PhD, Assistant Professor, Department of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Today, the construction sector is growing by investing 40-40% of the world's total resources, and energy saving through building energy efficiency has become a worldwide necessity. The construction industry is also an essential element for any economy, nonetheless, it has a significant impact on the environment, hence recognizing the various aspects of sustainability in green buildings can be a thought-provoking category. The present research is accomplished by descriptive and analytical methods and relying on quantitative and library data. First, the principles of sustainable construction were thoroughly examined, then a variety of rating systems such as: BREEAM, CASBEE, GBTool, Green Globes ™ U.S. And LEEDs were observed, during which it was found that the LEED rating system has a more appropriate approach than other rating systems, and finally the approach of different countries in relation to the use of rating systems was studied. The research findings indicate that the sustainable and constructive development of green buildings is a global issue that can find regional solutions. In fact, global warming and all the environmental issues we face are global and affect every continent. Solutions to achieving sustainable development must take into account the characteristics of regions such as the climate, local raw materials, also including local governments.

Research aims:
1. An overview of the ranking systems of green buildings with a sustainable architectural approach.
2. A recognition of the factors affecting sustainable development and the role of green buildings.

Research questions:
1. What are the architectural dimensions of building sustainability?
2. What environmental factors play a role in achieving sustainable development and architecture?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Buildings
  • Sustainable Architecture
  • Ranking System
  • Sustainable Development
بهلینگ، سوفیا؛ فاستر، نورمن و بهلینگ، استفان. (1390). نخستین پرتو، ترجمۀ شیما صفی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
مظفری قادیکلایی و جعفری سوته، مرضیه. (1396). «مطالعه مروری نماهای دوپوسته در اقلیم‌های مختلف جهان»، سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی.
Akadiri, P. O., Chinyio, E. A., & Olomolaiye, P. O. (2012). Design of a sustainable building: A conceptual framework for implementing sustainability in the building sector. Buildings, 2(2), pp. 126-152.‏
Akadiri, P. O., Chinyio, E. A., & Olomolaiye, P. O. (2012). Design of a sustainable building: A conceptual framework for implementing sustainability in the building sector. Buildings, 2(2), pp. 126-152.‏
Bowyer, J. L. (2007). Green building programs-Are they really green?. Forest products journal, 57(9), p. 6.‏
Cabeza, L. F., Rincón, L., Vilariño, V., Pérez, G., & Castell, A. (2014). Life cycle assessment (LCA) and life cycle energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 29, pp. 394-416.‏
Chel, A., & Kaushik, G. (2018). Renewable energy technologies for sustainable development of energy efficient building. Alexandria Engineering Journal, 57(2), pp. 655-669.‏
Citerne, F., Goldsmith, D., & Beliveau, Y. (2014). Overview of International Green Building Rating Systems. In 50th ASC Annual International Conference Proceedings.–Associated Schools of Construction.‏
Fowler, K. M., & Rauch, E. M. (2006). Sustainable building rating systems summary (No. PNNL-15858). Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States).‏
Good, C., Andresen, I., & Hestnes, A. G. (2015). Solar energy for net zero energy buildings–A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic–thermal (PV/T) systems. Solar Energy, 122, pp. 986-996.‏
Gratia, E., & De Herde, A. (2004). Natural cooling strategies efficiency in an office building with a double-skin façade. Energy and buildings, 36(11), pp. 1139-1152.‏
Gu, L., Gu, D., Lin, B., Huang, M., Gai, J., & Zhu, Y. (2007, September). Life cycle green cost assessment method for green building design. In Proceedings of Building Simulation, pp. 1962-1967.‏
Ilha, M. S. O., Oliveira, L. H., & Gonçalves, O. M. (2009). Environmental assessment of residential buildings with an emphasis on water conservation. Building Services Engineering Research and Technology, 30(1), pp. 15-26.‏
Kukadia, V., & Hall, D. (2004). Improving air quality in urban environments: Guidance for the construction industry. BRE Bookshop.‏
Matthews, E., Amann, C., Bringezu, S., Fischer-Kowalski, M., Hüttler, W., Kleijn, R., ... & Schandl, H. (2000). The weight of nations. Material outflows from industrial economies World Resources Institute, Washington.‏
Ofori, G. (1998). Sustainable construction: principles and a framework for attainment-comment. Construction Management & Economics, 16(2), pp. 141-145.‏
Ortiz, O., Castells, F., & Sonnemann, G. (2009). Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on LCA. Construction and building materials, 23(1), pp. 28-39.‏
Peng, J., Lu, L., & Yang, H. (2013). An experimental study of the thermal performance of a novel photovoltaic double-skin facade in Hong Kong. Solar Energy, 97, pp. 293-304.‏
Pitt, M., Tucker, M., Riley, M., & Longden, J. (2009). Towards sustainable construction: promotion and best practices. Construction innovation.‏
Shameri, M. A., Alghoul, M. A., Sopian, K., Zain, M. F. M., & Elayeb, O. (2011). Perspectives of double skin façade systeT ms in buildings and energy saving. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(3), pp. 1468-1475.‏
Shen, L. Y., Tam, V. W., Tam, L., & Ji, Y. B. (2010). Project feasibility study: the key to successful implementation of sustainable and socially responsible construction management practice. Journal of cleaner production, 18(3), pp. 254-259.‏
Singh, A., Berghorn, G., Joshi, S., & Syal, M. (2011). Review of life-cycle assessment applications in building construction. Journal of Architectural Engineering, 17(1), pp. 15-23.‏
Thilakaratne, R., & Lew, V. (2011). Is LEED leading Asia?: an analysis of global adaptation and trends. Procedia Engineering, 21, pp. 1136-1144.‏
Ugwu, O. O., Kumaraswamy, M. M., Wong, A., & Ng, S. T. (2006). Sustainability appraisal in infrastructure projects (SUSAIP): Part 2: A case study in bridge design. Automation in construction, 15(2), 229-238.‏
Yahya, K., & Boussabaine, H. (2010). Quantifying environmental impacts and eco-costs from brick waste. Architectural Engineering and Design Management, 6(3), pp. 189-206.‏
Zimmermann, M., Althaus, H. J., & Haas, A. (2005). Benchmarks for sustainable construction: A contribution to develop a standard. Energy and Buildings, 37(11), pp. 1147-1157.‏