تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه معارف اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.22034/ias.2022.314562.1794

چکیده

دورۀ حکومت پهلوی (1304تا 1357ش) در ایران یک دورۀ متفاوت از نظر فرهنگی و هنری بود. در این دوره  تحولات نوینی در ساختار کالبدی، معماری و شهرسازی ایران ایجاد شد که با دوره قاجار متفاوت بود. در این میان، عوامل داخلی در زمینه اوضاع سیاسی، تحولات تاریخی و فکری، تغییرات اجتماعی و عوامل خارجی در خلال انتقال دوره قاجار به پهلوی در نحوه ساختار کالبدی شهرها و شهرسازی دوره پهلوی بسیار حائز اهمیت است. شهر تاریخی بم یکی از اشهرهایی است که از نظر معماری در این دورۀ تاریخی تحولاتی را پشت سر گذاشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سؤال است که مهم­ترین عامل مؤثر در تحولات تاریخی- هنری شهر بم در دوره پهلوی چه بود. برای این واکاوی دو بنای شهر بم؛ مدرسه احمدیه و خانه سروش زابلستانی به عنوان آثار معماری مربوط به دورۀ پهلوی به عنوان نمونۀ معماری این دوره بررسی می­گردد. یافته­های پژوهش حاکی از این است که تقلید از الگوی غرب، اصلاحات ارضی و پیامدهای آن و سیطره مدرنیته از مهم­ترین عوامل مؤثر در تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوره پهلوی بود که در نتیجه آن بافت میانی و بافت جدید در اطراف بافت قدیم شهر بم ایجاد شد. این موضوع به نوبه خود منجر به گسترش شهر بم به­سوی مزارع و باغات، مهاجرت روستائیان به شهر بم و گسترش حاشیه­نشینی و بورس­بازی زمین گردید.
اهداف پژوهش:

تبیین تحولات تاریخی و هنری شهر بم در دوره پهلوی.
بررسی بازتاب تحولات تاریخی و هنری شهر بم در دوره پهلوی در آثاری معماری این شهر.

سؤالات پژوهش:

عوامل مؤثر در تحولات تاریخی -هنری شهر بم در دوره پهلوی چه بود؟
مدرنیته چه تأثیری بر تحولات معماری شهر بم در دوره پهلوی داشت؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical and artistic developments of Bam city in the Pahlavi period (with emphasis on Ahvieh school and Soroush Zabolstani house)

نویسندگان [English]

  • Abbas Kamaladini 1
  • Shahrzad Sasanpour 2
  • Manijeh Sadri 1
  • Masomeh Garadagi 1
1 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Department of Islamic Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical
  • physical developments
  • Bam city
  • modernity
  • Reza Shah Pahlavi