بررسی تطبیقی تزکیه نفس در اشعار ناصر خسرو و نسخه مصور کلیله و دمنه ابن‌مقفع از آل‌اینجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ias.2024.426746.2317

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Purification of the Soul in Nasser Khosrow’s Poems and Illustrated Manuscript Ibn al-Muqaffa’s Kalila wa Dimna Al Injo

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gooshehneshin 1
  • Maryam Shafie Taban 2
  • Fahimeh Yeganeh Dizajvar 3
1 Assistant Professor of Payame Noor University in Arabic Literature, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Payame Noor University in Persian Language and Literature, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Payame Noor University in Arabic Literature, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Comparative Literature
  • Purification of the Soul
  • Nasser Khosrow’s Poems
  • and Ibn al-Muqaffa’s Kalila wa DimnaAl Injo