کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

نقاشی در دوره‌ هرات و زمان حاکمیت بایسنقر میرزا ( 837-807‌‌) بر آن شهر در اوج شکوفایی خود بود. هنرمندان مهم و تأثیرگذاری در کتابخانه‌ بایسنقری مشغول خلق آثار هنری این دوره بودند که میرخلیل مصور در زمره‌ یکی از نقاشان سرشناس این دوره است. هرچند در رشد نقاشی دوره‌ هرات، عوامل بیرونی همچون حمایت‌های حکومتی، علاقه‌ حاکمان به آثار هنری و اوضاع به‌سامان سیاسی و اقتصادی مملکت، تأثیر غیر قابل انکاری داشته است، ولیکن تازگی و طراوت این آثار پس از گذشت حدود ششصد سال بر آنها، دلیل درونی دیگری دارد و آن چگونگی عملکرد ساختار بصری در آن‌هاست. مقاله حاضر یک پژوهش کیفی و کاربردی است و به روش تحلیلی انجام خواهد پذیرفت و مطالب آن از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که هندسه و تعادل دو عنصر از عناصر شش گانه‌ ساختار‌های بصری است که در زیبایی و ماندگاری آثار میرخلیل مصور تأثیر به‌سزایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of geometry and equilibrium in the formation of the works of Amir Khalil Musar

نویسنده [English]

  • .. ..
..
چکیده [English]

Painting was at the height of its prosperity in the age of Herat and at the time of the rule of Baysunghur. Several factors joined together to reach the painting of that era to the degree of development which have been unique before and after that. Mir Khalil Mosavar was one of the prominent painters of this period.Although outer factors such as governmental supports, rulers interest to the artworks and suitable political and economical conditions of the country had undeniable impacts in growth of painting in Heart but the novelty and freshness of these works after about six hundred years have another internal reasons and it is the state of visual structure in them. In this article with the aims of achieving visual features of Mir Khalil Mosavar works and how to operation  this visuah structuers, it will be answered to this question that: what’s the impact of geometry in the formation of Mir Khalil Mosavar’s paintings and how will be balance in imbalance border? Geometry and balance are the two elements of the six elements of visual structures which have a significant impact in beauty and durability of Mir Khalil Mosavar’s works. The contents of this study were collected through library information. This article is a qualitative and practical study and it will be done by the analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miniature
  • Mir Khalil Mosavar
  • geometry
  • balance
  • Herat
  • structure
کتاب
-آرنهایم، رودلف (١٣٧٩)، هنر و ادراک بصری، ترجمة مجید اخگر، تهران: سمت
- اصلانی، محمد رضا(1394)، دگرخوانی سینمای مستند، تهران: نشر نظر
-اردلان، نادر، بختیاری، لاله(١٣٩٠)، حس وحدت، ترجمة ونداد جلیلی، تهران، موسسة علم و معماری
-بلخاری، حسن ( ١٣٨٨) هندسة خیال و زیبایی. آرائ اخوان الصفا، تهران: فرهنگستان هنر
-برجر، جان(1393 ) درک عکس، ترجمۀ کریم متقی، تهران: زبان تصویر
-پاکباز، رویین(١٣٨٥) نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تهران: زرین و سیمین
- داندیس، دونیس، ( ١٣٦٨) مبادی سواد بصری، ترجمة مسعود سپهر: تهران، سروش
-شپرد، آن( 1388) مبانی فلسفۀ هنر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
- کپش، جیورجیو( ١٣٦٨) زبان تصویر، ترجمةفیروز مهاجر، تهران، سروش
- نصر، سید حسین(١٣٧٠ ) سنت اسلامی در معماری ایرانی، جاودانگی و هنر، تهران: انتشارات برگ
انگلیسی
-Hill, Anthony, 1966 The Structural Syndrome in Constructive Art, in: Module, Proportion, Symmetry, Rhythm, edited by Gyorgy -Kepes, Inc. New York: Publisher: George braziller
-Smith, Stanley,1965 Structure, Substrucyure, New york
--Jaffe, H. L. C 1966 Syntactic Structure in the Visual Arts, in: Structure,