بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده پیشرفت

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش سیاست‌های تحقیق و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

صنایع فرهنگی، منبع بی‌نهایت خلاقیت انسانی برای دستیابی به رشد و شکوفایی در صنعت است و فناوری نقش اساسی برای پیشبرد و بومی‌سازی و گسترش صنایع فرهنگی در کشورمان دارد. با توجه به پیشینه طولانی کشورمان در صنعت فرش و عدم استفاده از فناوری مناسب در طرح، رنگ، سایز و ابعاد، نوع، نخ و... و کم‌توجهی به سلیقه مشتری موجب شده تا کشورهایی که عمر کوتاهی در این صنعت دارند، نقش پیشرو را در بازار داشته باشند و کشورمان رقابت کم توفیقی را در کارنامه خود داشته باشد. در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از روش‌های تحلیلی و توصیفی و نیز با استفاده از مصاحبه و مطالعه موانع و مشکلات موجود این صنعت را به چالش کشیده و راه‌حل مناسب برای پیشبرد این صنعت ارائه نماید.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به پیشینه غنی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی کشور ایران، بخش فرهنگ و هنر با زایش و توسعه صنایع فرهنگی، می‌تواند از حوزه هزینه محور به عرصه ثروت آفرینی وارد و به‌عنوان مرکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل شود و صنایع فرهنگی تنها ابزار ملت‌ها برای حفاظت فرهنگ و هویت ملی آن کشور و سرمایه‌گذاری در صنایع بومی است. همچنین به کمک فناوری و بهره‌مندی از خلاقیت و نوآوری در این حوزه می‌توان شاهد رشد صادرات، درآمدزایی و بهره‌وری فرش دستبافت ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Technology in Developing Cultural and Creative Industries; Case Study: Hand-woven Persian Carpets

نویسندگان [English]

  • Saeed Shoal Pour Arani 1
  • Ali Kohani 2
1
2
چکیده [English]

Creative industries are the ultimate source of human innovation and the main basis for industrial development. Technology plays a vital role in the advancement, localization and the development of cultural and creative industries in our country. According to the prolonged history of our nation in regard to the hand-woven carpet industry and the absence of adequate technology in design, color, size, proportions, types, threads and also disregarding the taste of the buyer has caused many other countries that possess a shorter experience in the mentioned field to thrive and become a well-known dealers in today’s worldwide carpet industry; hence, many assume Iran has failed to keep up with such standards. In this research, it is strived to challenge the issues in regard to the Iranian carpet industry with a descriptive-analytic method and the use of library research and classified interviews in order to reach a valid and reliable solution. In general, industry has no value without technology and will only cause inconvenience for that nation. The findings of this study suggest that in regard to the rich Iranian-Islamic culture, this cultural and artistic features powered by the existence and growth of creative industries can shift from cost-oriented expenses to wealth progression. Hence, this will ultimately cause a substantial alteration in the economic state of the nation. With no doubt, creative industries will lead to the preservation of the national culture and identity of Iran with noticeable appreciations of local industries. With the assistance of technology and the use of creativity and innovation in the mentioned field, one can observe a noticeable increase in export, revenue and use of Iranian hand-woven carpets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative industries
  • technology
  • creativity
  • cultural industries
  • export
  • hand-woven carpets

کتاب‌
- اتحادیه، منصوره و پروان، رسول (1390)، تحولات تجارت فرش ایران در دوره قاجاریه. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- تجدد، حسین (1389)، دایره المعارف فرش دستبافت ایران، دایره المعارف ایران‌شناسی.
- زوئینگ، جین‌(1387)، تغییرات جهان،گستر فناوری به‌سوی فناوری‌های نرم. ترجمه: رضا حسنوی و شهریار اسلامی. تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- حسینی پور سی سخت، نیکنام و کیاسی، سهیلا (1393)، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق (چاپ دوم)، تهران: فرهنگ مانا.
- حشمتی رضوی، فضل الله(1380)، فرش ایران، تهران: پژوهش‌های فرهنگی.
- خیرالدین، هاله و سبتانی، محمدرضا (1393)، تأثیر فرش دستبافت در جذب توریست، تهران: آرنا
- ژوله، تورج (1392)، شناخت فرش، تهران: یساولی.
- ژوله، تورج (1390)، پژوهشی در فرش ایران، تهران: یساولی.
- صحت، سعید و فرجلو مطلق، مهسا (1393)، بررسی آسیب‌شناسی صادرات فرش دستبافت ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- مجابی، سید علی و فنایی، زهرا (1388)، پیش درآمدی بر تاریخ فرش ایران. نجف‌آباد: دانشگاه آزاد اسلامی.
- ملکی فر، عقیل و کیقبادی، مرضیه (1393)، فرصت تاریخی صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، تهران: آینده‌پژوه.
- منوچهری‌راد، رضا و شمس ‌قارنه، ناصر (1392)، بیماری هلندی در اقتصاد ایران، تهران: دنیای اقتصاد
- واعظی، حمیده (1384)، بازاریابی و شناخت بازارهای جهانی فرش دستبافت، کرمان: ودیعت.
- یاوری، حسین (1384)، مبانی شناخت قالی ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
انگلیسی
1-Bakshi, H., & McVittie, E. (2009). Creative supply-chain linkages and innovation Do the creative Industries stimulate business innovation in the wider economy? Innovation management, policy & practice, 11, 169–189.
2-Caves, R. E. (2003). Contracts between Art and Commerce. The Journal of Economic Perspectives, 17(2), 73–84.
3-Cunningham, S. (2002). From Cultural to Creative Industries Theory, Industry, and Policy Implications. Quarterly Journal of Media Research and Resources, 54–65.
4-Flew, T. (2002). Beyond ad hocery Defining Creative Industries (Presented at Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, 2nd International Conference on Cultural Research). Queensland University of Technology, Wellington.
5-Gwee, J. (2009). Innovation and the creative industries cluster A case study of Singapore’s creative Industries. Innovation management, policy & practice, 11, 240–252.
6-Johnson, B. (2008). Cities, systems of innovation and sustainable development. Innovation Management, policy & practice, 10, 146–155.
7-OECD. (2014). Creative industries in the knowledge economy in Tourism and the Creative Economy. OECD Publications.
8-Potts, J., Cunningham, S., Hartley, J. and Ormerod, P. (2008). Social network markets A new definition of the creative industries, Journal of Cultural Economics, No. 32, pp. 167-185.
9-Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge University Press.
10-UNCTAD (2010). Creative Economy Report, UNDP-UNCTAD, available online: http//unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf.