اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ساندرا اوب

تاریخ هنر در ایران و آسیای میانه عضو هیات علمی در موسسه تحقیقاتی جهان ایران و هند، وابسته به دانشگاه سوربن فرانسه

www.iran-inde.cnrs.fr/membres/membres-permanents/aube-lorain-sandra.html?lang=fr
sandra.aubecnrs.fr
0000-0002-5709-3813


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خانم دکتر اوب تاریخ هنر در ایران و آسیای میانه؛
دکوراسیون سرامیکی و معماری؛ هنرهای تیموری و ترکمن (دوره های قراگوزلو و آق قویونلو ها) می باشد. از وی تالیفات و مقالات فراوانی موجود است از جمله چاپ 3 کتاب نفیس، 15 مقاله علمی و پژوهشی و 5 پژوهش در حوزه هنر و معماری ایرانی.