اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1026
تعداد پذیرش 501
تعداد عدم پذیرش 445

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 389
تعداد مشاهده مقاله 179094
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 164726
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 75 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 86 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93650 روز
درصد پذیرش 49 %