اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1311
تعداد پذیرش 664
تعداد عدم پذیرش 569

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 576
تعداد مشاهده مقاله 269922
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 256087
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 80 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 41285 روز
درصد پذیرش 51 %