اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1354
تعداد پذیرش 683
تعداد عدم پذیرش 586

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 667
تعداد مشاهده مقاله 302931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 282590
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 79 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 36999 روز
درصد پذیرش 50 %