فرهنگ سازی تلویزیونی با تاکید بر جایگاه هنر برای کودکان و نوجوانان، مورد شناسی شبکه بهارستان تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فلسفه فرهنگ، بخش رسانه آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان.

چکیده

فرهنگ نقشی محوری در حیات اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف دارد و به معنای مجموعه ای از  ارزش ­های اجتماعی  است  که در جوامع مختلف به مرور ساخته شده و به نسل ­های بعد منتقل می­ شوند. امروزه، رسانه ­ها تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگی شده ­اند. اکثر قریب به اتفاق انسان­ ها در تعامل با رسانه ­ها هستند و حدود یک ‌سوم اوقات بیداری ما صرف بهره ­مندی از رسانه‌ها می‌شود. ارتباط و فرهنگ محکوم به همزیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ، مشخص ­کننده ساختار، معنا و زمینه‌ ارتباطی است که صورت می‌گیرد. بدون ارتباط هیچ فرهنگی قادر به بقا نیست. وسایل ارتباط جمعی مهم ترین شاخصه جامعه مدرن به شمار می ­آیند و شامل رادیو، تلویزیون، سینما، نشریات و اینترنت، هستند. در این میان، نقش رسانه ­های تصویری و به خصوص تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته ­تر است و در مقایسه با دیگر رسانه ­ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. این امر به خصوص آنجا تحقق می ­یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه ­های تلویزیون مطرح هستند. در این میان کاربست هنر و هنرهای تصویری نقش محوری در این فرهنگ سازی در کودکان و نوجوانان دارد. در این تحقیق، فرایند فرهنگ ‎سازی توسط تلویزیون کودک تاجیکستان (بهارستان) با ارائه مواردی، مانند: فرهنگ دیداری، فلسفه رسانه، تلویزیون کودک، بررسی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، مطالعات اسنادی کتاب‌های فارسی، انگلیسی، تاجیکی و روسی درباره تلویزیون کودک و نوجوان است و مصاحبه هدایت شده با کارمندان و مدیریت شبکه بهارستان و بازدید از این شبکه و مشاهده حدود ۱۴ ماه برنامه‌های تلویزیون بهارستان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بوده، که ۶ ماه از این بازبینی تحلیل شده است؛ همچنین از پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش تاثیر فرهنگ‌سازی شبکه بهارستان برکودکان فارسی‌زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان استفاده شده است. یافته­ های تحقیق حاکی از تأثیر هنرهای تصویری از طریق نهادینه سازی ارزش ­های فرهنگی نقشی مهمی در فرهنگ سازی تلویزیونی در کودکان  و نوجوانان دارد.

هدف پژوهش:
1. واکاوی نقش تلویزیون در فرهنگ سازی در گروه سنی کودک و نوجوان.
2. بررسی چگونگی فرهنگ سازی تلویزیونی با تأکید بر جایگاه هنر در کودکان و نوجوانان.

سوال پژوهش
1. تلویزیون به عنوان یک رسانه تصویری چه نقشی می ­تواند در فرهنگ سازی در کودکان و نوجوانان داشته باشد؟
2. تلویزیون بهارستان، چه فلسفه بنیادینی برای فرهنگ سازی در کودکان و نوجوانان دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Culture of Television Media with Emphasis on the Status of Art for Children and Adolescents (Case Study: Baharestan Television Network of Tajikistan)

نویسندگان [English]

  • Elahe Kasmaei
  • Sauodollah Rahimof
Department of Philosophy of Culture, Media Department of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe. Tajikistan.
چکیده [English]

Culture plays a pivotal role in the social and economic life of diverse societies; in definition, culture is a set of social values ​​that are developed over time in different societies and are passed on to future generations. Today, the media has become one of the most vital tools of cultural transmission. The vast majority of human beings interact with the media, and about one-third of our waking hours are spent in media engagement. Mass media are the most significant feature of modern society and include radio, television, cinema, publications and the Internet. Meanwhile, the role of video media, especially television, is more prominent than other sources since it is more desirable compared to other broadcasting means. This is particularly factual once children are serious applicants for television programs. In the meantime, the use of art and visual arts has a pivotal role in this culture-building in children and adolescents. In this study, the process of culture building by Tajikistan Children's Television (Baharestan) has been studied by presenting items such as: visual culture, media philosophy, children's television. The research method in this research is documentary studies of Persian, English, Tajik and Russian books about children and adolescent television programs along with conducted interviews with employees and manages of the Baharestan broadcasting network with visual observation and 14 months of close analysis of the television programs of Baharestan TV channel between the years 2012 and 2013 in which 6 months of this observation is conducted via an analytic review. Likewise, a researcher-made questionnaire was also used to assess the effect of Baharestan channel culture on Persian-speaking children in Iran, Tajikistan and Afghanistan. Findings indicate that the effect of visual arts through the institutionalization of cultural values ​​has an important role in television culture in children and adolescents.
Research aims:
1. An analysis on the role of television in culture in the age group of children and adolescents.
2. A study of how television culture is created with emphasis on the place of art in children and adolescents.
Research questions:
1. What is the role of television as a visual medium in creating culture in children and adolescents?
 
2. What is the basic philosophy of Baharestan television channel for creating culture in children and adolescents?
A Study on the Culture of Television Media with Emphasis on the Status of Art for Children and Adolescents (Case Study: Baharestan Television Network of Tajikistan)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • children and adolescents
  • Baharestan television channel
  • Takijestan
ایمان، محمد تقی؛ مرادی، گلمراد. (1388). "بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران : نمونه موردی شهر کرمانشاه". جامعه شناسی کاربردی، شمار22، 170-147.
انورالخولی، امین الشیخ. (1381). جامعه شناسی ورزشی، ترجمه حمیدرضا شیخی، تهران: سمت.
بری، گونتر؛ جیل مک، آلر. (1380). تلویزیون کودک. نصرت فتی، چاپ اول، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش).
بیان معمار، سید احمد. (1379). "تلویزیون و آثار تربیتی". پژوهش­های فلسفی- کلامی، شماره4، 10-1.
پارسمهر، مهربان. (1388). جامعه ورزش. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
پستمن، نیل. (1378). زندگی در عیش. مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی، تهران: انتشارات اطلاعات.
روح الامینی، محمود. (1390). زمینه فرهنگ ­شناسی. چاپ دهم. تهران: انتشارات عطار.
حسینی، حسن. (1388). زیبایی­ شناسی و فلسفه رسانه، تهران: مهر نیوشا.
ساروخانی، باقر. (1387). کودکان و رسانه­های جمعی، تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما.
جوکار، قاسم. (1386). "بررسی تأثیر تلویزیون بر کودکان". معرفت، شماره 117، 24-13.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا. (1391). "مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش". تهران: انتشارات نشر ورزش.
کاشف، سیدمحمد. (1390). مدیریت اوقات و تفریحات سالم. تهران:  انتشارات مبتکران.
کوتز، مایا. (2010). تنوع و تشابه و تلویزیون کودک. الهه کسمایی، مونیخ:IZI
کوتز، مایا. (2008). دختر و پسر بودن. الهه کسمایی، مونیخ:IZI
گیدنز، آنتونی. (1382). فراسوی چپ و راست، محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: نشر علمی.
یونیسف. (2012). اصول مبتنی  بر اخلاق در مورد کودکان. تهران: ایران.
Moshiri , L. (2011). Impact of Labour Migration on Children left behindin Tajikistan. Doushanbeh, Tajikistan:  Unicef ,Oxford policy Management.
Moses, S.,  & Abdakahhor, A. (2011). Television and Radio in Tajikistan on the Historic Route. Tajikistan - Dushanbe: ER-graph.