تطبیق پوچ گرایی و ایمان به خدا ( آثار صادق هدایت و صحنه های دفاع مقدس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

10.22034/ias.2021.305562.1733

چکیده

سعادت و کمال انسان در گرو شناخت هدف و آگاهی از فلسفۀ حیات است .هرچقدر انسان مفهوم هدفمندی در زندگی را درک کند، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش و کیفیت بالاتری برخوردار خواهدشد. از نظر اسلام هم، تمام نظام هستی در خدمت به انسان است و انسان با پشتکار و داشتن اندیشه متعالی و توکل بر ذات احدیت می‌تواند به کمال مطلوب و هدف غایی برسد. گاهی اوقات مشکلات و دغدغه‌های فراوان زندگی این اندیشه را صعب‌العبور و دشوار می‌سازد و انسانی که دارای نفس ضعیف باشد از روبه‌رو شدن با سختی‌ها حذر می‌کند. مسئله قابل تأمل در پژوهش این است که چگونه می‌توان از تفکرات باطل دوری گزید و با هدف متعالی و معنوی از پوچ‌گرایی که ریشۀ آن در جوامع غربی و در آثار نیهیلیست‌های غربی است، دوری کرد و با توسل به آیات و احادیث راه روشن زندگی را دریافت. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که با اتکا به آیات قرآنی می‌توان و ارزش‌های اسلامی می‌توان از پوچ‌گرایی دوری جست و شجاعت وافر رزمندگان در صحنه‌های دفاع مقدس یکی از جلوه‌گاه‌های ایمان به خداوند است.
اهداف پژوهش:

بررسی ارتباط نقد پوچ‌گرایی در (مکاتب غربی و آثار صادق هدایت) با رویکرد قرآن
بررسی ایمان به دفاع مقدس در صحنه‌های دفاع مقدس.

سؤالات پژوهش:

ارتباط نقد پوچ‌گرایی در (مکاتب غربی و آثار صادق هدایت ) با رویکرد قرآن چیست؟
ایمان به خدا چه بازتابی در صحنه‌های دفاع مقدس داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Absurdism and Belief in God (Sadegh Hedayat's Works and Sacred Defense Scenes)

نویسندگان [English]

  • Ozra Hatami 1
  • Vida Ahmadi 2
  • Mohammad Badizadeh Bidokhti 2
1 PhD student, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

چکیده
سعادت وکمال انسان درگروشناخت هدف وآگاهی ازفلسفه حیات است .اما هرچند انسان مفهوم هدفمندی در زندگی را درک کند، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش وکیفیت بالاتری برخوردارخواهدشد. از نظراسلام هم، تمام نظام هستی درخدمت به انسان است. و انسان باپشتکار و داشتن اندیشه متعالی و توکل بر ذات احدیت میتواند به کمال مطلوب و هدف غایی برسد.گاهی اوقات مشکلات و دغدغه های فراوان زندگی ،این اندیشه را صعب العبورود شوار می سازد. و انسانی که دارای نفس ضعیف باشد.. ازمقابله شدن با سختی ها برحذر می کند . بحث قابل تامل در مقاله این است که ازتفکرات باطل دوری گزینیم و با هدف متعالی و معنوی از پوچ گرایی که ریشه آن درجوامع غربی و در آثار نیهیلیست های غربی است، دوری کنیم و با توسل به آیات و احادیث، راه روشن زندگی را دریابیم .
کلیدواژه ها: قران،منابع حدیث، پوچ گرایی، مکتب نیهیلیسم، نیچه. صادق هدایت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sources of Hadith
  • Absurdism
  • School of Nihilism
  • Nietzsche. Sadegh Hedayat
آمدی، ابوالفتح. (1410). غرر الحکم و  درر الکلم. قم: دارالکتاب الاسلامی.
امین، سید حسن. (1384). «ایرانشناسی جاذبه نیچه برای ایران معاصر». نشریه حافظ، شماره 15، 24-21.
ایمانی، محسن؛ کرامتی، معصومه. (1386). «تبیین و نقدر نظریه انسان برتر نیچه و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت»، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 75، 122 – 105.
حقیقی، شاهرخ. (1381 ). «گذر از مدرنیته»، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.
حرانی، ابن‌شعبه. (1297). تحف‌العقول، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، مترجم: محمد صادق حسن‌زاده، تهران: نور.
دهخدا، محمد. (1377). فرهنگ لغت‌نامه، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
سجادی، سید جعفر. (1373). فرهنگ معارف اسلامی، ج3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شایگان، داریوش. (1380). آسیا در برابر غرب، چاپ دوم، تهران: نشر فرزان روز.
شریف قربانی، محمد. (1393). «نقش مذهب در دفاع مقدس». دومین همایش بین‌المللی فقه، وکالت و علوم اجتماعی.
صحیفه الرضا. (بی‌تا). مصحح (محفوظ حسینعلی). مترجم: حجازی علی‌الدین. ناشر: ندای اسلام.
علامه مجلسی. (بی‌تا). بحارالانوار، قم: دارالکتوب الاسلامیه.
علی‌ابن‌ابی‌طالب. (1368). نهج‌البلاغه، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
غفوری، علی. (1387). یادداشت درباره نیهیلیسم، تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی.
کرسون، آندره. (1363). فلاسفه بزرگ. ترجمه: کاظم عبادی، تهران: انتشارات صفی علی‌شاه.
مصطفوی، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات  القرآن الکریم. ج14، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مصلح، علی‌اصغر. (1382). «نحوه پرسش انسان معاصر از خویش». نشریه دانشگاه ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 186، 148 – 137.
نیچه، فردریش ویلهلم. (1377). «تبارشناسی اخلاق». ترجمه: داریوش آشوری، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگه.
....................... . (1372). «چنین گفت زردتشت». ترجمه: داریوش آشوری، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگه.
نیکلسون، رینولد الین. (1378). مثنوی معنوی، مولانا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
هدایت، صادق. (1356). بوف کور. بمبئی: نو.
هدایت، صادق. (1356). شب ولگرد. تهران: انتشارات جاویدان.
هدایت، صادق. (1341). سه قطره خون، تهران: ناشر امیرکبیر.
هدایت، صادق. (1356). زنده به گور، تهران: انتشارات جاویدان.
هندی، علی‌ابن‌المتقی ابن‌حسام‌الدین هندی. (1364). کنزالعمال، استانبول: دایره‌المعارف العثمانیه.