اثر بهینه نور در فضاهای مسکونی معاصر مبتنی بر الگوی نور معماری صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

2 گروه معماری، واحد اهر، دانشکاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

4 گروه معماری و شهر سازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/ias.2021.310029.1766

چکیده

هرچند شکل زندگی و شأن پاسخ‌گویی به آن همواره با هم مرتبط و بر یکدیگر تأثیر می­گذارند، اما شکی نیست که شکل زندگی در هر دورۀ زمانی، متناسب با شرایط آن دوره آرام آرام تغییر می­کند و خود را با وضعیت جدید منطبق می­سازد. خانه­های سنتی دل­آشناتر و دلنشین­تر از خانه­های معاصر هستند. نکتۀ اصلی آن است که آن خانه­ها چه داشته­اند، یکی از مواردی که توجه به­سزایی به آن در معماری سنتی می­شد مسئله نور چه به لحاظ کیفی و چه کمی بوده ­است. با تجربه و درک فضاها در آثار شاخص به‌جا مانده از معماری ایرانی به نظر می‌رسد که حضور نور نه‌تنها به جهت تأمین نیازها بلکه هوشمندانه در پی برآوردن خواست‌های ارزشی و اعتقادی مخاطبان بوده است. نحوه حضور و تأثیرگذاری آن در این معماری در کنار دانش همراه با بینشی ویژه بوده که از طریق آن، نور در فضای معماری راه یافته و مفاهیم و معانی پایدار را ایجاد می‌کند. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی اثر بهینه حضور نور در فضاهای مسکونی معاصر مبتنی‌بر الگوی نور در خانه‌های سنتی می‌باشد. این پژوهش به‌دنبال بازشناخت ویژگی‌های کیفی نور در گذشته و به‌کارگیری آن‌ها در فضای معماری معاصر ایران است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت بهره‌گیری از آن با استفاده از تجربیات گذشتگان در خانه‌های امروزی ضروری به‌نظر می‌رسد و استفاده روزافزون از نورپردازی مصنوعی آسان سبب‌شده که معماران تأثیرات نور طبیعی را فراموش نمایند و قابلیت آن را نادیده بگیرند.
اهداف پژوهش:

دستیابی به رضایت‌مندی در فضاهای مسکونی و ارائۀ راه‌کارهای استفاده از تداوم نور در فضای زندگی با الهام از خانه‌های سنتی ایرانی.
دستیابی به راه‌کارهای ورود و کنترل نور به‌کار رفته در خانه‌های سنتی و استفاده از این راه‌کارها در جهت بهبود کیفیت تداوم حضور نور در فضاهای مسکونی معاصر.

سؤالات پژوهش:

چگونه می‌توان از کهن‌الگوهای معماری سنتی ایرانی در ارتباط با نور بهره‌مند شد؟
چگونه می‌توان کیفیت نور در فضاهای مسکونی معاصر را بهبود بخشید؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal effect of light in contemporary residential spaces based on Safavid architectural light pattern

نویسندگان [English]

  • Tala Ali Akbarzadeh Ahri 1
  • Assadollah Shafizadeh 2
  • Hasan Ebrahimy asl 3
  • Nima Valizadeh 4
1 PhD Student in Architecture, Jolfa International Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran.
2 Department of Architecture, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Jolfa International Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran.
4 Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional architecture
  • lighting
  • walls
  • windows
  • residential spaces
حاجی‌نژاد علی؛ رفیعیان، مجتبی و زمانی، حسین. (1390). «بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ، 77 : 141-129.
Amirkhani, M. (2018). Innovative integrated window design with electric lighting design system to reduce lighting intervention in office buildings (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).
Andargie, M., Lin, M., Barbosa, J. D., & Azar, E. (2020, November). Holistic Building Performance Evaluation: An Integrated Post-Occupancy Evaluation and Energy Modeling (POEEM) Framework. In Construction Research Congress 2020: Infrastructure Systems and Sustainability (pp. 463-472). Reston, VA: American Society of Civil Engineers.
Asojo, A. O., Bae, S., & Martin, C. S. (2020). Post-occupancy Evaluation Study of the Impact of Daylighting and Electric Lighting in the Workplace. LEUKOS, 16(3), 239-250.
Chen, Q. W., Ru, T. T., Zhai, D. G., Huang, X. H., Li, Y., Qian, L., ... & Zhou, G. F. (2019). Half a century of Lighting Research & Technology: A bibliometric review. Lighting Research & Technology, 1477153519857788.
Chen, X., Zhang, X., & Du, J. (2019). Exploring the effects of daylight and glazing types on self-reported satisfactions and performances: a pilot investigation in an office. Architectural Science Review, 62(4), 338-353.
Dubois, M. C., Gentile, N., Amorim, C. N. D., Osterhaus, W., Stoffer, S., Jakobiak, R., ... & Tetri, E. (2016). Performance evaluation of lighting and daylighting retrofits: results from IEA SHC task 50. Energy Procedia, 91, 926-937.
Gentile, N., Goven, T., Laike, T., & Sjoberg, K. (2018). A field study of fluorescent and LED classroom lighting. Lighting Research & Technology, 50(4), 631-650.
Jakubiec, J. A., Quek MArch, G., & Srisamranrungruang, T. (2020). Long-term visual quality evaluations correlate with climate-based daylighting metrics in tropical offices–A field study. Lighting Research & Technology, 1477153520926528.
Jakubiec, J. A., Srisamranrungruang, T., Kong, Z., Quek, G., & Talami, R. (2019). Subjective and Measured Evidence for Residential Lighting Metrics in the Tropics. In Build. Simul. Conf..
Katabaro, J. M., & Yan, Y. (2019). Effects of Lighting Quality on Working Efficiency of Workers in Office Building in Tanzania. Journal of Environmental and Public Health, 2019.
Kruisselbrink, T., Dangol, R., & Rosemann, A. (2018). Photometric measurements of lighting quality: An overview. Building and Environment, 138, 42-52.
Mansfield, K. P. (2018). Architectural lighting design: A research review over 50 years. Lighting Research & Technology, 50(1), 80-97.
Motamed, A., Deschamps, L., & Scartezzini, J. L. (2017). On-site monitoring and subjective comfort assessment of a sun shadings and electric lighting controller based on novel High Dynamic Range vision sensors. Energy and Buildings, 149, 58-72.
Ricciardi, P., & Buratti, C. (2018). Environmental quality of university classrooms: Subjective and objective evaluation of the thermal, acoustic, and lighting comfort conditions. Building and Environment, 127, 23-36.
Salamati, M., Mathur, P., Kamyabjou, G., & Taghizade, K. (2020). Daylight performance analysis of TiO2@ W-VO2 thermochromic smart glazing in office buildings. Building and Environment, 186, 107351.
van Duijnhoven, J., Aarts, M. P. J., Rosemann, A. L. P., & Kort, H. S. M. (2018). Ambiguities regarding the relationship between office lighting and subjective alertness: An exploratory field study in a Dutch office landscape. Building and Environment, 142, 130-138.
Xu, Yu. Yuehong, Su. (2015). Daylight availability assessment and its potential energy saving estimation, a literature review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 52, pp. 494-503.