پست مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عرب، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.329729.1874

چکیده

نظر به اهمیت رمان در شکل نهایی و تکامل‌یافته آن یعنی ادبیات پست‌مدرن در شناخت ابعاد مختلف یک جامعه و روابط انسانی که به‌عنوان راهی جهت شناخت معضلات و نابسامانی‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی جهت برون‌رفت از این مشکلات مطرح می‌باشد، مطالعه حاضر به‌منظور ارزیابی نقش پست‌مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران پرداخت. این پژوهش با بررسی نمونه‌های برتر از رمان‌های معروف ایرانی و خارجی در تحقق به این هدف صورت پذیرفت. به دلیل عدم ارائه پژوهش‌های کافی از کارکرد این فرم ادبی، مقاله حاضر کاریست به شیوۀ تحلیلی-توصیفی در طرح مقوله رمان از آغاز تا به امروز در قالب ادبیات پست‌مدرن در ادبیات داستانی ایران و تأثیر آن در پیشبرد افکار از راه نقد نظری و نیل به فرهنگ پایا که از طریق پیوند منطقی با گذشته و رویکرد سازنده با تحولات فکری روز دنیا حاصل می‌شود. ادبیات داستانی در اصل از نیاز روح بشر به روایت ماجراها و رویدادهایی که با آن سروکار داشته سرچشمه می‌گیرد. بررسی زندگی بشر در جوامع مختلف نشان از وجود انواع روایت‌های داستانی دارد که باتوجه‌به موقعیت تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، باورها  و اعتقادات آن‌ها شکل گرفته است. این مختصات در نقاشی معاصر که به سبک پست مدرن خلق شده است نیز دیده می‌شود.
اهداف پژوهش:

ارزیابی نقش پست‌مدرن در ادبیات داستانی ایران.
ارزیابی نقش پست‌مدرن در نقاشی معاصر ایران.

سؤالات پژوهش:

بهرام صادقی واحمد سعداوی با تاکید بر فرم‌های ادبی پسامدرن به خلق آثار داستانی خود پرداخت؟
نقاشی معاصر ایران دارای چه مختصاتی از رویکرد پست‌مدرن است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodernism in contemporary Iranian fiction and painting

نویسندگان [English]

  • Nahid Jalalian 1
  • Abdolhosein Farzad 2
1 PhD student in Arabic Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Arabic Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Postmodern
  • Fiction
  • Theoretical critique
  • Sustainable culture
پاینده، حسین. (1396). داستان کوتاه در ایران داستان‌های پسامدرن. جلد سوم. تهران: انتشارات نیلوفر.
پاینده، حسن. (1393). پایگاه خبری تحلیلی علامه طباطبایی. www.atnanews.ir
تواناییان، مهبد. (1393). «تأثیر مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم و شناسایی آن در نقاشی معاصر ایران». (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده هنر.
سپانلو، محمدعلی. (1381). نویسندگان پیشرو ایران (مروری بر قصه‌نویسی، رمان‌نویسـی، نمایش‌نامه‌نویسی و نقد ادبی). چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه.
شمیسا، سیروس. (1386). داستان یک روح-شرح و متن بوف کور صادق هدایت. تهران: نشر میترا.
گلشیری، سیاوش. (1389). «پست‌مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران (بررسی مؤلفه‌‌های پست‌مدرن در آثار هوشنگ گلشیری)». پژوهشنامه ادب حماسی. 10، 242-278.
میرعابدینی، حسن. (1377). «رمان فارسی چگونه پدید آمد. ماه ادبیات و فلسفه». خانه کتاب ایران. شماره 17.
معصوم‌بیگی، اکبر. (1380). پست‌مدرنیسم در ادبیات داستانی ما (گفت‌وگوی علی‌اصغر قره‌باغی با محمد بهارلو و اکبر معصوم بیگی) در تبارشناسی پست‌مدرنیسم، تهـران: دفتـر پژوهش‌های فرهنگی.
مککافری، لری. (1381). ادبیات داسـتانی پسـامدرن در ادبیـات پسـامدرن، تـدوین و ترجمة پیام یزدانجو، ویرایش دوم، تهران: نشر مرکز.
میرعابدینی، حسن. (1377). صد سال داستان‌نویسی ایران. جلد دوم. تهران: نشر چشمه.
نوذری، حسینعلی. (1379). صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته: بسترهای تکوین تاریخی و زمینه‌های تکامل اجتماعی. اصفهان: انتشارات نقش جهان.