چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاداسلامی، شبستر، ایران.

2 استاد یار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاداسلامی، شبستر، ایران

10.22034/ias.2022.326627.1865

چکیده

معماری پایدار به‌عنوان یکی از نوین‌ترین روش‌های رشد و ارتقا براساس ویژگی‌های اقلیمی است. این سبک، سال‌های زیادی است که در دنیا از فلسفه و روش‌های اجرایی مدرن برخوردار می‌باشد. معماری پایدار به‌عنوان یک اصل و هدف بدون شک برای تحقق نیازمند اصول، راهکار و ابزارهایی هست. یکی از ابزارهای مهم در تشکیل یک معماری استفاده از مواد و مصالح مناسب درآن است استفاده از سیستم‌های ساختمانی هوشمند و پاسخ به‌موقع نسبت‌به تغییرات در شرایط محیطی مانع از هدر رفتن انرژی و دوام و افزایش عمر بیشتر در ساختمان‌ها می‌شود. توسعۀ پایدار و در نتیجه معماری پایدار سعی در همراهی با طبیعت به‌جای غلبه ‌بر طبیعت و استفاده از انرژی تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی درنتیجۀ جلوگیری از تباهی منابع طبیعی و پرهیز از آلودگی محیط‌زیست را به‌‌‌همراه دارد. استفاده از مصالح هوشمند یکی از مهم‎ترین پاسخ‌ها برای ارتباط بین معماری و محیط‌زیست است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر  داده‌های منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام شده است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است که استفاده از روش‌های هوشمند و ایده‌های پایدار شامل: 1.تأسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی؛ 2. تهویه؛ 3.روشنایی؛ 4. عایق‌بندی؛ 5. بازشوها؛ 6. دیوارها، در جهت حفظ انرژی ساختمان‌ها مؤثر است.
اهداف پژوهش:

مطالعۀ اهمیت استفاده‌کردن از مواد و مصالح هوشمند در بخش‌های مختلف یک ساختمان مسکونی در اقلیم سرد و کوهستانی.
ارائۀ الگویی مناسب برای شکل‌گیری یک معماری پایدار با مصرف انرژی کم در ساختمان‌های مسکونی تبریز.

سؤالات پژوهش:

چگونه می‌توان ساختمان مسکونی با معیارهای معماری پایدار طراحی کرد؟
چگونه می‌توان ساختمان مسکونی با مصرف انرژی کم متناسب با اقلیم شهر تبریز طراحی کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to form a sustainable residential building using smart materials in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Vahid Sheikhlobonab 1
  • Shahriar Shaghyeghi 2
1 PhD Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential architecture
  • thermal comfort
  • zero energy
  • smart materials
  • cold and mountainous climate
استرابی آشتیانی، حمیده؛ اعتصام، ایرج و ماجدی، حمید. (1399). «سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران». مطالعات هنر اسلامی، (38)16، 47-37
اصلانیان، یاشار؛ ذبیحی، حسین و رهبری‌منش، کمال. (1399). «ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونۀ موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان». مطالعات هنر اسلامی، (37)16، 46-28.
بخشی بالکانلو، عادل؛ مولانایی، صلاح‌الدین، بایزیدی، قادر. (1399). «معیارهای زیبایی شناسی سازه های معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بیونیک». مطالعات هنر اسلامی، (39)17، 78-67.
حسن‌قلی‌نژاد یاسوری، کبری؛ مفیدی شمیرانی، سید مجید. (1398). «استانداردهای پایداری در شکل‌گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک». مطالعات هنر اسلامی، (33)15، صص69-44.
Araujo, A. G., Carneiro, A. M. P., & Palha, R. P. (2020). Sustainable construction management: A systematic review of the literature with meta-analysis. Journal of Cleaner Production256, 120350.
Bamgbade, J. A., Kamaruddeen, A. M., Nawi, M. N. M., Adeleke, A. Q., Salimon, M. G., & Ajibike, W. A. (2019). Analysis of some factors driving ecological sustainability in construction firms. Journal of cleaner production, 208, 1537-1545.
Carvajal-Arango, D., Bahamón-Jaramillo, S., Aristizábal-Monsalve, P., Vásquez-Hernández, A., & Botero, L. F. B. (2019). Relationships between lean and sustainable construction: Positive impacts of lean practices over sustainability during construction phase. Journal of Cleaner Production234, 1322-1337.
Francis, A., & Thomas, A. (2020). Exploring the relationship between lean construction and environmental sustainability: A review of existing literature to decipher broader dimensions. Journal of cleaner production252, 119913.