تاثیر بنیان های نظریه هنر قرون وسطا بر نظریه هنر داوینچی با رویکرد آراء امبرتو اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 گروه آموزشی فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه آموزشی هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.330235.1877

چکیده

پیش از رنسانس، در دورۀ قرون‌وسطی، زیبایی به معنای امری قابل‌درک بود؛ یعنی همانا زیبایی موجود در هماهنگی اخلاقی و آمیخته با شکوه متافیزیکی. به بیانی دیگر زیبایی در خدمت عظمت و شکوه روایت‌های کتاب مقدس بوده و معنای اومانیستی در پی نداشت. نظریه هنر رنسانس پدیده‌ای است که در ایتالیا روی داد و صرفاً در ایتالیا بود که شرایط اجتماعی فکری و هنری دست به دست هم داد و برای مجموعه نظام‌مندی از افکار و اندیشه‌ها درباره هنرهای بصری بستری مناسب مهیا کرد و داوینچی در دگرگونی بزرگِ تاریخِ مفهوم هنر نقش مهمی را عهده‌دار بوده است. هنر در زمان پس از قرون‌وسطی، مسیر تحولی را ادامه داد که لازمه آن نگرش اومانیستی بود. زمینه‌های فکری داوینچی موجب بروز نظریۀ جهانی و ساده درباره اصول زیبایی‌شناسی شد. کتاب «رساله‌ای در باب نقاشی» اثر داوینچی شاهدی بر این مدعا است؛ چراکه در عصر روشنگری خصوصیات زیبایی‌شناسی دچار تحولی اومانیستی شد. دوران رنسانس، دوران تجدید حیات هنرها، علوم و ریاضیات بود. لئوناردو داوینچی قادر به بازکشف ایده‌های فراموش شده و تبدیل آن‌ها به آفرینش‌های ماندگار بوده و با تکمیل کردن مباحث نظریه قرون‌وسطی، ایده‌های جدیدی را کشف و توسعه داد. در این پژوهش امبرتو اکو با تشریح زوایای گسترده‌ای از هنر اواخر قرون‌وسطی، بستری را جهت آنالیز هنر رنسانس را فراهم می‌آورد؛ چراکه هنر رنسانس خود وام‌دار سنت و هنر قرون‌وسطی است که با تفاوتی چند، در نگرش فلسفی و اجتماعی در عصر روشنگری، سبب‌ساز خلق معنای نوینی است که یادآور سنت‌های هنر یونان باستان و قرون میانه است.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی زیبایی‌شناسی کمی در تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی.

تبیین زیرساخت‌های شکل‌گیری هنررنسانس و بازتاب آن در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات امبرتو اکو.

سؤالات پژوهش:
 .1معیارهای کمی نظیر تناسب و هماهنگی در شکل‌گیری تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی کدام‌اند؟

مباحث تحلیلی امبرتو اکو، چگونه زیرساخت‌های معیارهای کمی را در تابلوی شام آخر را نشان می‌دهد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Foundations of Medieval Art Theory on Da Vinci Art Theory with the Approach of Umberto Eco

نویسندگان [English]

  • Farnaz Farazmand 1
  • Amir Nasri 2
  • Mohammadreza Sharifzadeh 3
1 Department of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Department of Philosophy, Faculty of Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medieval Art
  • Renaissance Art Theory
  • Leonardo Davinci
  • Umberto Eco
آتالای، بولنت. (1389). ریاضیات و مونالیزا. ترجمه: فیروزه مقدم. تهران: انتشارات مازیار.
اید، شان. (1396). هنر و علم. ترجمه: مهرداد گروسی. تهران: نشر علمی-فرهنگی.
باراش، موشه. (1398). نظریه‌های هنر از افلاطون تا وینکلمان. ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر چشمه.
بیردزلی، مونرو و جان، هاسپرس. (۱۳۸۷). تاریخ و مسائل زیباشناسی. ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: انتشارات هرمس.
پاکباز، رویین. (۱۳۸۵). دائرةالمعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
پانوفسکی، اروین. (1398). پرسپکتیو به منزلۀ صورت سمبولیک. ترجمه: محمد سپاهی. تهران: نشر چشمه.
ترانوی، کنوت. (۱۳۷۷). توماس آکویناس. ترجمه: خشایار دیهیمی. تهران: نشر کوچک .
داوینچی، لئوناردو. (1396). دربارۀ هنر. ترجمه: محمدحامد توکلی. تهران: انتشارات شیپور.
ژیمنز، مارک. (۱۳93). زیبایی‌شناسی چیست؟. ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی.
سوانه، پیر. (۱۳88). مبانی زیبایی‌شناسی. ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی.
کنی، آنتونی. (۱۳۷۶). آکویناس. ترجمه: محمد بقایی ماکان. تهران: نشر واژه آرا .
لاکست، ژان. (1390). فلسفه هنر. ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی
مارگولیس، جوزف. (۱۳۸۹). زیبایی شناسی در قرون‌وسطی. دانشنامه زیبایی‌شناسی. ترجمه: منوچهر صانعی دره‌بیدی و دیگران. تهران: مؤسسه متن.
مارگولیس، جوزف. (۱۳۸۹). زیبایی‌شناسی در قرون وسطی. دانشنامه زیبایی‌شناسی. ویراسته بریس گات، دومینیک مددپور ، محمد. (۱۳۷۲). زیبایی‌شناسی در تئولوژی سن توماس. نامه فرهنگ. شماره ۹، 139-136.
مک‌آیور لوپس. ترجمه: منوچهر صانعی دره‌بیدی و دیگران. تهران: مؤسسه متن.
مورر، آرمند اِی. (1392). فلسفه زیبایی تفسیری تومایی. ترجمه: هادی ربیعی. تهران: انتشارات حکمت.
Beck, J. (1993). The Dream of Leonardo da Vinci. Artibus et Historiae, 14, 188.
Cork, R. (2013). Leonardo da Vinci’s masterpiece “The Lady with the Ermine”. The Wall Street Journal.
D’Anastasio, R., Vezzosi, A., Gallenga, P. E., Pierfelice, L., Sabato, A., & Capasso, L. (2005). Anthropological Analysis of Leonardo da Vinci’s Fingerprints. Anthropologie, 43, 57-61.
Davinci, Leonardo. (1877). Treatise on Painting. Translated by John francis Rigaud.London:George bell & sons, yorkstreet, covent garden.
Eco, Umberto. (1988). The Aesthetics of Thomas Aquinas. Harvard University Press.
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.10.007
https://doi.org/10.11114/ijsss.v8i6.4997
https://doi.org/10.15640/ijhs.v8n3a3
https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n14p8
https://doi.org/10.2307/1483451
https://doi.org/10.30564/jgr.v3i3.2146
https://doi.org/10.4236/ahs.2020.94016
https://kevinshau.medium.com/lady-with-an-ermine-leonardos-masterpiece-412231f1f158
https://news.artnet.com/art-world/secrets-of-da-vincis-lady-with-an-ermine-finally-revealed-117891
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-29407093
https://www.italymagazine.com/featured-story/leonardo-da-vincis-lady-ermine-history-and-mystery
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303464504579107261746183886
Keshelava, G. (2020a). Analysis of Leonardo da Vinci’s Mona Lisa del Giocondo. International Journal of Health Sciences, 8, 17-20.
Keshelava, G. (2020b). Anatomy of the Respiratory System in the “Portrait of a Musician” by Leonardo da Vinci. Journal of Voice, in press.
Keshelava, G. (2020c). Cardiac Anatomy in the “Dreyfus Madonna” by Leonardo da Vinci. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, in press.
Keshelava, G. (2020d). Hidden Butterfly and Its Complete Metamorphosis in the “Portrait of a Lady” by Leonardo da Vinci”. Advances in Historical Studies, in press.
Keshelava, G. (2020e). Hidden Map of North America in “Bacchus” by Leonardo da Vinci. Journal of Geographical Research, 33, 33-35.
Keshelava, G. (2020f). Interpretation of “Madonna of the Yarnwinder” by Leonardo da Vinci. International Journal of Social Science Studies, 8, 73-75.
Keshelava, G. (2020g). Neuroanatomical interpretation of Peter Paul Rubens’s Copy of “The Battle of Anghiari” by Leonardo da Vinci. European Scientific Journal, 16, 8-15.
Morelli, L. (2020). Leonardo da Vinci’s ‘Lady with the Ermine’: History and Mystery. Italy Magazine.
Munoz-Alonso, L. (2014). Secrets of da Vinci’s Lady with an Ermine Finally Revealed. Art World.
Nikkhah, R. (2014). Leonardo da Vinci ‘Painted Three Ermine Portaits’. News.
Ormiston, R. (2011). The Life and Works of Leonardo da Vinci. London: Hermes House.
Shau, K. (2018). Lady with an Ermine Leonardo’s Masterpiece.