پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.344757.1974

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Existence as Realism in the Cinema of Neorealism from the Perspective of Andre Bazin and the Philosophy of Existentialism

نویسندگان [English]

  • Amir Ata Joolaei 1
  • Saeid Shapoori 1
  • Seyed Mostafa Mokhtabad Amreei 2
1 Department of Art, Faculty of Arts, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • realism
  • Neorealism
  • Existentialism
  • Bazin