اصول و راهبردهای روشهای نوین ساخت در پایدار سازی معماری با تاکید بر ساختمانهای ساخته شده با تکنولوژی ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

10.22034/ias.2022.349793.2010

چکیده

طراحی پایدار یا طراحی بوم‌شناختی (ecological) که به آن طراحی سبز یا معماری پایدار هم گفته می‌شود، یک فلسفه است. فلسفۀ طراحی ساختمان‌هایی که اصول پایداری بوم‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی را رعایت می‌کنند. همان‌طورکه می‌توان از تعریف معماری پایدار برآورد کرد، هدف از طراحی بناها باتوجه‌به اصول پایداری و بوم‌شناختی، کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط‌زیست است. معماری پایدار، زیرمجموعه طراحی پایدار و یکی از تحولات مهم معماری معاصر و واکنشی بشردوستانه در برابر بحران‌های عصر صنعت است. سازه یکی از مهم‌ترین عناصر طراحی یک ساختمان است که طراحی و ساخت آن امروزه به روش‌های مختلف و نوین انجام می‌گیرد. هدف اصلی این پژوهش پایدارسازی معماری از طریق روش‌های نوین ساخت می‌باشد. لازمۀ این امر وجود مؤلفه‌هایی برای چگونه طراحی و ساختن سازه‌های نوین در جهت معماری پایدار است. در راستای این هدف ساختمان‌های ساخته‌شده با روش‌های تکنولوژیکی ساخت مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرارگرفته و مزایا و معایب آن‌ها مشخص گردید؛ سپس روشن شد که در هر نمونه از ساختمان کدام اصل معماری پایدار وجود دارد و این خصوصیت از ساختمان چه تأثیری بر پایداری معماری می‌گذارد. با مشخص‌شدن خصوصیات ساختمان‌های ساخته‌شده با روش‌های نوین اصول و راهبردهایی معین شد که اساس پایداری معماری را در طراحی معماری و سازه شامل می‌شود. نتایج بدین‌صورت به‌دست می‌آید که روش‌های نوین ساخت دارای اصولی هستند که در صورت طراحی و اجرای صحیح مهم‌ترین عامل در پایدارسازی معماری می‌شوند.
اهداف پژوهش:

تجزیه‌وتحلیل ساختمان‌های ساخته‌شده با روش‌های تکنولوژیکی ساخت و مزایا و معایب آن‌ها.
بررسی اصول معماری پایدار در ساختمان‌های مورد مطالعه.

سؤالات پژوهش:

مشخصات و الگوهای طراحی و اجرای تکنولوژی‌های نوین ساختمانی و تأثیر آن بر پایداری معماری چیست؟
مزایا و معایب و ویژگی‌های معماری و سازه‌ای با روش‌های نوین ساخت و تأثیر آن‌ها در پیشبرد معماری پایدار چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and strategies of new construction methods in stabilizing architecture with emphasis on buildings built with construction technology

نویسندگان [English]

  • Vahid Sheikhloei Bonab 1
  • Shahriar Shaghaghi 2
1 PhD student in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shabestar branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • New Structure
  • Construction Technology
  • Sustainable Architecture
پیدایش، منصور. (۱۳۹۲). فناوری ساختمان‌های بتنی۴۹۲/۴. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
زندیه، مهدی؛ پروردی‌نژاد، سمیرا. (1389). «توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران». مسکن و محیط روستا، دوره29، ش130، 22-1.
صبا، ح، قلی‌زاده، ف. (1391). «نگاهی به وضعیت و لزوم صنعتی‌سازی ساختمان در ایران و بیان چالش‌های آن». دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت.
قیاسوند، جواد. (1385). «تعامل معماری و انرژی‌های نو». راه و ساختمان، 38.
گلابچی، محمود. (1393). سیستم‌های نوین ساختمانی، تهران: دانشگاه تهران.
گلابچی، محمود؛ مظاهریان، ح. (1389). فناوری‌های نوین ساختمانی، چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گنجه‌ای، حمید. (1397). جزوه روش‌های ساخت، فناوری‌های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان هرمزگان، بندرعباس محمودی، محمد مهدی. (1389). توسعۀ مسکن همساز با توسعه پایدار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدکاری، ب؛ خلیلی جهرمی، ک. (1387). «بررسی و ارزیابی چند سیستم مطرح در پروژه‌های انبوه‌سازی ساختمان‌های مسکونی، سیستم قالب‌های عایق ماندگار». مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، گزارش تحقیقاتی، نشریه شماره گ-493، تهران، ایران.
معماری پایدار. (1385). نشریه راه و ساختمان، شماره 38.
نشریه تخصصی پیام ساختمان و تأسیسات. (1389). نشر هنر سرزمین سبز، شماره 57.
همتی، سیف ا... ؛ ناظر، الهام. (1391). «بررسی سیستم I.C.F و نقش آن در صنعتی‌سازی ساختمان». اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران.
Akadiri .Peter O, Chinyio . Ezekiel A and Olomolaiye .Paul O. (2012). Design of A Sustainable Building: A Conceptual Framework for Implementing Sustainability in the Building Sector.
http://www.icfinfo.org.uk