پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس با هدف احقاق حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه عدالت تهران

3 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه عدالت تهران

10.22034/ias.2020.253959.1416

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental phenomena in the posters of Iranian and British artists with the aim of realizing human rights

نویسندگان [English]

  • Majid Khosravi 1
  • Amirabass Bozgmeher 2
  • Amirhamze Salarzie 3
1 PhD Student in Private Law, Tehran University of Justice
2 Associate Professor, Department of Private Law, Tehran University of Justice
3 Professor, Department of Private Law, Tehran University of Justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Air Pollution
  • Entrepreneurial Practices