بازشناسی تیپولوژی و مرفولوژی در ساختار سراهای بازارهای سنتی ایران در دوره قاجاریه (نمونه موردی سراهای بازار کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری،گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه معماری،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22034/ias.2023.394277.2190

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing typology and morphology in the structure of traditional Iranian market halls during the Qajar era (a case study of Kermanshah market halls)

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahro Mehrabani 1
  • Seyyed Ali Nouri 2
1 PhD student in architecture, Department of Architect , kermanshah branch,Islamic Azad University, kermanshah, Iran
2 Assistant professor.Department of Architect.north tehran branch.Islamic azad university.tehran.iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inner-city caravanserais and serahs
  • typology
  • morphology
  • traditional market of Kermanshah
  • Qajar period