طراحی بسته بندی صنایع فرهنگی مکتوب با استفاده از نقوش پارچه های ایرانی موزه کلیلوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مستقل طراحی صنعتی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مستقل طراحی صنعتی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ias.2023.172421

عنوان مقاله [English]

Designing the packaging of written cultural industries using the motifs of Iranian fabrics of Clelond Museum

نویسندگان [English]

  • Erfan Khazaei 1
  • Ali Faraji 2
  • Alireza Ajdari 2
1 Independent Department of Industrial Design, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Independent Department of Industrial Design, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.