" هنر، زبان و معنای زندگی"مطالعه تطبیقی پیرامون اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی سارتر و هایدگر در ارتباط با ادبیات و هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی فلسفه هنر، واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، ایلام، ایران

10.22034/ias.2023.376656.2117

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Art, language and the meaning of life"A comparative study of existentialist thoughts of Sartre and Heidegger in relation to literature and art

نویسندگان [English]

  • Zeynab Arab 1
  • Seyad Sadegh Zamani 2
  • Seyed Rahmatollah Mousavi Moghaddam 3
1 Doctoral student of Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Ilam, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • existentialism
  • art
  • language
  • literature
  • meaning of life