نقش عوامل محیطی و فرهنگی در فرم و ساختار معماری بناهای مسکونی قاجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2023.401155.2216

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of environmental and cultural factors in the architectural form and structure of Qajar residential buildings

نویسندگان [English]

  • Shahram Mohammadiani 1
  • َAmirreza Karimi Azeri 2
  • Hossein Soltanzadeh 3
1 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic and contextual indicators
  • Architecture
  • Traditional houses
  • Qajar period