تحلیل مضمونی نگاره معراج پیامبر (ص) منسوب به عبدالرزاق به روش آیکونولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22034/ias.2023.397835.2206

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the painting of the Ascension of the Prophet (PBUH) attributed to Abd al-Razzaq by the method of iconology

نویسندگان [English]

  • Sahand Allahyari 1
  • Morteza Afshari 2
  • Khashayar Ghazizadeh 2
1 Ph.D. student in comparative and analytical history of Islamic art, Department of Islamic Art, Faculty of Arts, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Islamic Art, Faculty of Arts, Shahid University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Herat school of painting
  • Iconology
  • Khamseh Nizami
  • Prophet's Ascension
  • Abd al-Razzaq