ارزش ناملموس نیارش میراث جهانی گنبد سلطانیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، پردیس کیش واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 گروه معماری، پردیس کیش واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2023.404966.2232

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The intangible value of Niarash, the world heritage of Soltanieh Dome

نویسندگان [English]

  • Mirmusi Aniran 1
  • Zohre Tarabi 2
  • Mitra Azad 3
1 Department of Architecture, Kish Campus, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Department of Architecture, Kish Campus, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Heritage
  • Niarsh
  • Soltanieh Dome