بررسی ویژگی‌ها و ابداعات آثار خوشنویسی ملک محمد قزوینی (هنرمند دوره قاجار).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه گرافیک - دانشکده هنر -دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران.

10.22034/ias.2023.322592.1840

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of features and innovation of Qajarid artist's works Malekmohammad Qazvini.

نویسندگان [English]

  • Khadije Abbasi 1
  • Abutorab Ahmadpanah 2
1 Master's student in graphics, faculty of art, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor in Graphics, Faculty of Art and Architecture, Tehran Tarbiat Moddares University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar calligraphy
  • calligraphy in Qazvin
  • Malek Mohammad Qazvini
  • innovations in calligraphy