جستاری پیرامون هنر خط در بیعه نامه نویسی عهد قاجار با تکیه بر (بیع نامه قلعه حسن خان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2023.401708.2218

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A research on the art of calligraphy in the Qajar era pledge letter writing (based on the pledge letter of Qala Hassan Khan)

نویسندگان [English]

  • Ali Teymori 1
  • Mohammad Kalhor 2
1 Ph.D student of History Department of , Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre - Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of History Department of , Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre - Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hasan Khan Castle
  • Qajar
  • Mustafa Qolikhan Mirshkar
  • endowment