ارزشیابی در الگوی فرایندی و دائمی بازنگری برنامه درسی آموزش هنر دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، پردیس شهید صدوقی، دانشگاه فرهنگیان،کرمانشاه،ایران

10.22034/ias.2023.411806.2269

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation in the process and permanent model of revision of art education curriculum of Farhangian University

نویسنده [English]

  • Azadeh Bavakhani
Department of Educational Sciences, Shahid Sadoughi Campus, Farhangian University, Kermanshah,Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum revision
  • art education curriculum
  • evaluation in revision
  • Farhangian University