تبیین نقش صوت و مکان در دیالکتیک مخاطب و تعلق به مکان بر ساکنان سازه های معماری معاصر( نمونه موردی: الگوی حیاط مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22034/ias.2023.419695.2299

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of sound and place in the dialectic of the audience and belonging to the place on the residents of contemporary architectural structures (case example: central courtyard pattern)

نویسندگان [English]

  • Negar Rahimi Moghadam 1
  • Saeed Salehi marzijarani 2
  • Hossein Kalantari KhalilAbad 3
1 Architectural Engineering, Department of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Department of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Department of Architecture, Technical and Engineering Faculty, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • sound
  • sense of place dialectic
  • Home
  • Central courtyard