بررسی نمود مضامین حکمت اشراق سهروردیِ حاکم در دوره صفویه بر معماری مساجد شیعی پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر ، ایران

2 گروه معماری ، واحد شبستر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر ، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

4 گروه معماری، واحد اهر، دانشکاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

10.22034/ias.2024.437305.2338

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigating the themes of the wisdom of Ishraq Suhrawardi, who ruled in the Safavid period, on the architecture of Shia mosques after the Islamic revolution

نویسندگان [English]

  • Sepideh Sharif Khajeh Pasha 1
  • Mehrvash Kazemi Shishavan 2
  • Akram Hosseini 3
  • Asadollah Shafizadeh 4
1 Department of Architecture, Shabestar branch, Islamic Azad University, Shabest,ar Iran
2 Department of Architecture, shabestar branch, Islamic Azad University, shabestar, Iran
3 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of Architecture, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The wisdom of illumination Suhrvardi
  • Shia
  • Safavid Mosques after the revolution