انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، مدرس مدرس و هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

در نظریات جدید کریستوفر الکساندر تضاد آشکاری میان تفکرات خردگرایی دکارتی قبلی ایشان مشهود است و این مسئله را به راحتی می­توان در کتاب «زبان الگو» و یا «سرشت نظم» مشاهده نمود. وی در سرشت نظم به تدوین پانزده خصلت بنیادینی روی آورد که وجود و بروز این خصایل در یک اثر هنری همچون فرش نه تنها حیات را برای آن به ارمغان می­آورد بلکه باعث جاودانگی اثر می­شود که نمود عینی آن در فرش قابل لمس و مشاهده است.
 بدین جهت تحلیلی بر پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر و ارتباط آن با هنر فرش ایران ضروری گشت تا بتوانیم در راستای تبیین خصایلی که زنده بودن پدیده­ها را نمایان می­سازد بپردازیم. این خصایل به نحوی نشان­گر زنده بودن و حیات­دار بودن فرش ایرانی است، که دارای مراکز نیرومندی است که سبب به وجود آمدن کلیت­ها در بستر فرش می­شود. این مقاله با نگاه توصیفی- تحلیلی و بر مبنای اطلاعات اسنادی و کتابخانه­ای گردآوری شده است؛ و سعی در بررسی وجود این پانزده خصلت الکساندر در بطن فرش ایرانی است تا به نحوی شکوه و عظمت طرح و نقش فرش ایرانی هر چه بیشتر نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.....

نویسندگان [English]

 • Shaham Asadi 1
 • Zohreh Torabi 2
1
2
چکیده [English]

....

 • الکساندر، ک. 1392. سرشت نظم، ساختارهای زنده در معماری، جلد اول: پدیده حیات، مترجم: رضا سیروس صبری و علی اکبری، چاپ دوم، انتشارات پرهام نقش، تهران، صص 316.
 • اسدی، ش. 1394. طراحی موزه فرش تبریز با تبیین و بازشناسی جایگاه الگو و نماد به عنوان زبان در معماری؛ پایان نامه کارشناسی ارشد معماری  به راهنمایی خانم دکتر زهره ترابی و مشاوره دکتر علیرضا جزءپیری.
 • بیکر، پ.1385. منسوجات اسلامی، ترجمه مهناز شایسته فر، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ اول،تهران.
 • پوپ، آ. آ. و اکرمن، ف. 1387. سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، مترجم: سیروس پرهام و گروه مترجمان، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران.
 • چیت­سازیان، ا. ح. 1388. بازشناسی پردیس در بستر نمادگرایی و فرش ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی گلجام، شماره 12، صص99-122.
 • شایگان، د. 1393. بت­های ذهنی و خاطرۀ ازلی، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، صص 250.­
 • عابد دوست، ح. و کاظم­پور، ز. 1388. صورت­های متنوع درخت زندگی بر روی فرش­های ایرانی؛ فصلنامه گلجام، شماره 12، صص123- 139.
 • عابد دوست، ح. و کاظم­پور، ز. 1390. تداوم حیات نماد کوه در هنر تصویری کهن ایران و نمود آن بر فرش­های معاصر ایرانی، فصلنامه علمی-پژوهشی نگره، شماره 20، صص 21-31.
 • صباغ­پور، ط. و شایسته­فر، م. 1388. بررسی طرح­ها و نقوش قالی­های قاجار موجود در موزه فرش ایران؛ فصلنامه علمی-پژوهشی گلجام، شماره 14، صص 89- 112.
 • کمندلو، ح. 1388. نگاهی به قالی های محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی وبررسی قالی هفت شهر عشق؛ فصلنامه علمی-پژوهشی نگره، شماره 12، صص 19-39.
 • مهاجری،ن. و قمی، ش.1387. رویکردی تحلیلی بر نظریه های طراحی کریستوفر الکساندر از یادداشت هایی بر ترکیب فرم و زبان الگو تا مفاهیم جدیدی از نظریه پیچیدگی؛ نشریه هویت شهر، سال دوم،شماره 2.