نویسنده = ابوالقاسم دادور
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 70-97

10.22034/ias.2019.91557

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


3. مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS

دوره 14، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-21

10.22034/ias.2018.91563

فاطمه دهقانی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ ابوالقاسم دادور


4. تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 115-143

10.22034/ias.2018.91843

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور