کلیدواژه‌ها = کتیبه
تعداد مقالات: 5
4. تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 166-191

10.22034/ias.2017.101021

مُحیُّ‌الدّین آقاداودی؛ ایمان زکریایی کرمانی


5. بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری