بررسی خطاوارگی در تبلیغات و ظرفیت های پوسترهای هنری در توسعه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر دانشگاه پیام نور، تهران،ایران .

2 گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران-ایران

10.22034/ias.2023.414556.2295

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reasons of occuring "anti-advertising" in "advertisiment" and Capacities of art posters in cultural development.

نویسندگان [English]

  • Elham Mirkamali 1
  • Mostafa Goudarzi 2
1 Department o Art, Payame Noor Unvierstiy, Tehran, Iran
2 Department of Visual Arts, Fine Arts Faculty; University of Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertisement
  • Cultural advertising
  • Anti-Advertising
  • Fallacy