کلیدواژه‌ها = نماد
بررسی نشانه معناشناختی نمادهای دالّ بر آداب و رسوم خانقاهی در غزلیات شمس.

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 433-448

10.22034/ias.2022.325433.1857

مریم رئیسی باغ شهبازی؛ عطامحمد رادمنش؛ قربانعلی ابراهیمی


آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 47-71

10.22034/ias.2019.93929

بیتا سودائی؛ حسین خانی