دوره و شماره: دوره 15، شماره 36، اسفند 1398 
کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری

صفحه 259-278

10.22034/ias.2020.104408

مژگان نیکوئی؛ علیرضا قوجه‌زاده؛ معصومه خدادادی مهابادی؛ فاطمه کاکاوند قلعه نویی


عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 279-296

10.22034/ias.2020.104497

مرتضی کریمی نیا؛ شهروز جمالی؛ سیاوش مرادی


بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم

صفحه 318-337

10.22034/ias.2020.104530

هانیه یازرلو؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی